top of page

10 урока, които ще ти помогнат да си сред най-добрите в своята сфера.

Според мен най-добрата инвестиция е инвестицията в хора. В изграждане на качествен екип, обучение. Изграждане на дългосрочни отношения с потенциалните клиенти, които се превръщат в приятелски.


Точка едно.

Да се научим да управляваме проблемите и конфликтите така, както бихме постъпили към себе си и семейството си. С времето този възвратен принцип ще се превърне в принцип на всички останали инвестиции.

Подготовката за този процес е много проста - прогарянето на принципа, че не е възможно да постъпиш така, както не искаш да постъпват към теб.


С времето този принцип пропорционално създава плодородна среда, която се самоиздържа! А нали именно това са инвестициите.

Точка две.

Информация. Защо информацията е толкова ценна? Това е парадоксален въпрос. Ако си дадем сметка за ежедневието си… то боравим ли с нещо друго освен с информация? Реално погледнато - информацията изобщо не се вписва в понятието “ценна”, защото нищо друго няма стойност ако нямаме качествена информация. Качествената информация се добива естествено ако си приложил принципа на инвестицията в здравият ум от точка едно.

Нека да направим обобщение в няколко основни извода (които съм научила по емпиричен път) - уроци за цял живот, които трябва да следва екипа в коя да е компания

Урок едно: Много е важно да имаш доверени приятели в индустрията, ти никога не знаеш какво може да се случи в бъдеще.


Урок две: Обслужвай своята общност/обкръжение.


Урок три: Опознай корените си и кой си ти всъщност.


Урок четири: Създай широка мрежа от контакти и ги запомни добре.


Урок пети: Ние сами градим късмета си.


Урок шести: Ценообразуването е от ключово значение за задържането на добри клиенти, но е важно да бъде възнаградимо.


Урок седем: Борете се здраво за клиентите си и някои от тях ще запомнят това.


Урок осем: Международната спедиция в момента е много по-нишов бизнес, отколкото беше, когато започнахме. Не е добродетел да се твърди, че си специалист: специализираните знания и опит са ключови за търговския успех на днешния пазар. Как иначе да получим идеите на къде трябва да водим нашите компании в бъдеще?


Урок девет: Копирането на чуждия опит не е добър план. Това се свежда до редовно преосмисляне и преразглеждане на стратегическите опции в детайли и след като бъде взето решение, да се пристъпи към правилно изпълнение.


Урок десет: Мисли мащабно. Изхвърли дребнавостта.


Водещо значение имат взаимоотношенията между хората, между фирмите, защото ние сме преди всичко посредници. Лидерството, интуицията и визията ни помагат да разберем какво представлява тази междинна позиция. Как най-добре да се ангажираме или да се откажем от хората около нас е част от изкуството да управляваме бизнеса, умение научено с времето. Може да отнеме години, за да прочетем знаците, както добри, така и лоши. Да благодарим на хората е много важно. Никога не приемайте, че правото е фундаментално. Трябва да спечелим подкрепата на екипа си, а това означава непрекъснато да се променяме. Изгонването на хора, когато има проблем, изисква кураж и дълбоки размисли. Времето е ключът. Да гледаме хората в очите. Опита и практиката са ме научили, че личните качества на човека, дори повече от професионалните му знания и умения, характеризират повече идентичността му през работния му ден/процес. Нематериалното много често измества договореностите.

Преследвайте мечтите си.Мисията на Фондация в обществена полза “Започни Млад” с ЕИК 206624841 е да насърчава и развива предприемаческата среда и талант в България чрез създаване и поддържане на общности за споделяне на опит и знания. Ние предоставяме структурирана образователна и практична информация, която да подобри осведомеността и уменията на предприемачите, така че те да могат да вземат информирани решения и да подсигурят устойчив и целесъобразен растеж. С цел финансова независимост и устойчивост, освен образователните ни общественополезни дейности, ние предлагаме и обучителни услуги и продукти, както и реклама на подбрани партньори, което да допринася за изпълнението на мисията ни. Всички приходи от стопанската дейност на фондацията отиват за развитие на общественополезните и имат за цел тяхното развитие. Повече за фондацията може да видите на нашата “За нас” страница.

Подобни публикации

Виж всички
bottom of page