top of page

7+1 Загуби на Ресурс в Бизнеса

Настоящата публикация не е спонсориран пост. Тя е част от партньорството между Фондация “Започни Млад” и Lean Six Sigma с цел развитие на мисията на фондацията.


Лийн методологията се занимава с откриването и отстраняването на причините за загуби в производството. Целта е да се произвеждат стоки или услуги с оптимален разход на ресурси без да пострада качеството.


Често наблюдаваме различни видове загуби, за някои от които дори не си даваме сметка, че увеличават себестойността на продукта или услугата.

Що е то „Загуба“? Разглеждаме технологичния процес стъпка по стъпка и определяме дейностите, които не добавят стойност към продукта/ услугата. Запитайте се дали клиентите ви биха платили за тази дейност? Ако една дейност добавя само разход на време и ресурс, без да създава стойност значи тя е излишна т.е това е загуба.


Всъщност Загубите са симптом за наличие на проблем, а не самият проблем.

Например когато се обадите с оплакване за технически проблем с Интернет връзката, и операторът ви постави на изчакване, след това ви прехвърли на друг колега, след това на трети колега имаме загуба на вашето време и на времето на служителите. Продължителното изчакване е симптом на липса на знания, което е основна причина за проблема.


Ето и седемте групи от загуби според Lean:


1. Продължително време за изчакване: време през което клиента е на опашка за да бъде обслужен; време за зареждане на приложение; време за търсене в системата; време за изчакване за разговор със началник


2. Транспорт: преместване на материали между сгради или обекти; разтакаване на гражданите между различни гишета/ отдели в службите на държавната администрация; пренасочване на обаждания през различни сървъри


3. Прекомерна Обработка: предоставяне на излишна информация, многократно инсталиране/ преинсталиране/ деинсталиране на програми, пре конфигуриране, въвеждане на една и съща информация в 2 или повече системи, защото те не си кореспондират една с друга или защото „винаги така сме правили“


4. Излишни запаси: натрупване на стоки, които задръстват склада, затрупани бюра с преписки или огромна количество неразрешени случаи или емайли


5. Излишно движение поради лош дизайн на работното място – например принтер, поставен в най-далечния ъгъл на офиса и служителите се разхождат дотам по няколко пъти на ден като по пътя се отбиват до кафе машината; достъп до инструменти и до материали, които се ползват често от много работници, но са на трудно достъпно място


6. Брак/ Дефекти: продукт или услуга, произведени с грешка, води до неудовлетвореност на клиента; преработка на дефектен продукт, която увеличава себестойността; разходи за инспекции по качеството; необслужени клиенти


7. Свръхпроизводство: прекомерно производство на стоки/ услуги, които не се реализират е класически пример за загуба. Даваме ли си сметка, че губим най-ценния ресурс – време - в излишни срещи, или в срещи, които продължават по-дълго от планираното? Често в справките и отчетите има излишна информация, която ползвателят не чете, защото няма време. Това са примери за свръхпроизводство водещи до загуба на време и ресурси.


Има и 8ми вид загуба, а именно загубата на кадри. Почти във всички сфери на икономиката новоназначените минават кратък или по-дълъг курс на обучение. Според авторитетното списание Харвард Бизнес Ревю, предоставянето на различни обучения за квалификация е мотиватор за задържане на персонала. Когато един квалифициран професионалист напусне компанията това е загуба, която може да се измери във финансово изражение.Мисията на Фондация в обществена полза “Започни Млад” с ЕИК 206624841 е да насърчава и развива предприемаческата среда и талант в България чрез създаване и поддържане на общности за споделяне на опит и знания. Ние предоставяме структурирана образователна и практична информация, която да подобри осведомеността и уменията на предприемачите, така че те да могат да вземат информирани решения и да подсигурят устойчив и целесъобразен растеж. С цел финансова независимост и устойчивост, освен образователните ни общественополезни дейности, ние предлагаме и обучителни услуги и продукти, както и реклама на подбрани партньори, което да допринася за изпълнението на мисията ни. Всички приходи от стопанската дейност на фондацията отиват за развитие на общественополезните и имат за цел тяхното развитие. Повече за фондацията може да видите на нашата “За нас” страница.
0 коментара

Подобни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page