top of page
  • Снимка на автораVOGA STYLE

Невидимото влияние на изкуствената светлина върху животинския свят

Появата на изкуственото осветление революционизира начина, по който хората живеят, работят и изцяло съществуват. Но в същото време, изкуствената светлина има значително влияние върху естествения свят. Използването на изкуствено осветление в обществените пространства води до явление, известно като светлинно замърсяване, което има широкообхватни ефекти върху различни аспекти на екосистемите, включително дивата природа.

Изкуственото осветление нарушава естествените ритми на животните, засягайки тяхното поведение, размножаване и дори оцеляването им. В тази статия ще разберем повече за влиянието на изкуственото осветление върху животните. На тази тема поканихме да говори Станислава Костадинова, собственик на Voga Style - бизнес за осветителни тела. Тя ще сподели последствията от светлинното влияние и методи, които можем да предприемем, за да смекчим въздействието върху дивата природа.


Като за начало е важно да определим каква е разликата между естествената и изкуствената светлина, която съществува в околната среда.. Ето какво споделя Станислава, като експерт по светлините тела.

“Съществуват много и различни видове източници на светлина, но могат да се разделят на два вида – естествени и изкуствени. Естествените са звездите, светкавиците, галактиките и др. Съществуват и биологични естествени източници на светлина в природата – животни и растения, които излъчват светлина. Това явление се нарича биолуминесценция и характерно за светулките, планктона, някои видове гъби и някои морски животни. И хората, и животните се нуждаят както от слънчева светлина, така и от достатъчно мрак, за да се поддържа производството на редица хормони, правилното функциониране на клетките, мозъчната дейност, нормалното хранене и репродуктивни функции.”Но какво влияние има светлината върху поведението на животните?


“От естествената смяна на ден и нощ се нуждаят не само хората. Изкуствената светлина забавя растежа на коралите, много птици губят ориентация. Изкуственото осветление по крайбрежните ивици например обърква новоизлюпените костенурки, които вместо към водата поемат към сушата – и често намират смъртта си. Учените смятат, че те по инстинкт пълзят натам, където е най-светло, а това място обикновено е лунната пътека в морето.


Всеки знае, че светлината привлича насекомите. Според някои изчисления, в резултат от това в Германия смъртта си намират 100 милиарда насекоми годишно. Насекомите се ориентират по луната, а уличните лампи често ги объркват. В резултат от това те непрекъснато кръжат около тези лампи. На следващия ден вече са толкова изтощени, че вече не могат да се размножават или пък стават лесна плячка за враговете си. А от това страда опрашването на растенията.Едно изследване от 2017 година показва, че растенията в близост до улични лампи нощем биват опрашвани много по-малко и дават по-малко плод в сравнение с неосветени растения от същия вид. Изкуственото осветление се отразява и върху растежа на дърветата И всички тези въздействия върху отделните организми влияят върху цялата екосистема.


При пилетата зрителният апарат не е устроен по същия начин, както при хората. Съответно те възприемат светлината по различен начин. Така че, ако човек в лек здрач е напълно в състояние да разпознае различни обекти, тогава за птица това ниво на осветеност практически не се различава от пълна тъмнина. Това е първата причина, поради която пилетата се нуждаят от осветление. Без него кокошката носачка няма да може да се ориентира, да намери храна или гнездо.”


Влиянието на изкуствената светлина върху биологичната екосистема има много по-голямо значение, от колкото човек може да предположи.

По тази причина е нужно да се вземат предвид определени фактори при проектирането на осветителни системи с цел защита на животинския свят.

Както споделих в последното ни интервю: човеко потока, околната среда, типа сгради и отстоянието им от участъка за осветяване са фактори, които се анализират при проектирането на осветителни тела в обществените пространства. Предприети мерки с цел предпазване са естествени прегради на светлината в естествения животински хабитат.

Например прилепите се смущават от ореолите на градските светлини, които нарушават ловуването. Това също допринася за спада на популацията на колониите прилепи в населените места. Те изместват часовете си за ловуване с няколко минути. Всички можем да кажем, че няколко минути не са от значение, но всъщност за тях има голямо значение, тъй като някои видове не са постоянно активни.

За разлика от прилепите обаче, нощното градско осветление подтиква малките птици да се развиват по-бързо и да се размножават по-рано. Те възприемат изкуственото осветление като ден, което ги кара да продължават да търсят храна и през нощта.Това им дава допълнителна енергия за възпроизводството им.

При насекомите обаче не е така. Всички виждаме как насекомите кръжат около нощните лампи, което ги измаря и те умират. Това влияе пагубно на опрашването при растенията.”

От друга страна осветлението може да е жизнено важно за подобрение на хуманното отношение към животните във ферми или зоологически градини. Станислава споделя следното:

“В контролирани условия кокошките носачки имат нужда от допълнително осветление в кокошарника, за да намират гнездата си, където мътят яйцата си. Ако е пълен мрак те губят ориентация.Във фермите за добитък осветлението е изключително важно, защото води до повишен прием на сухо вещество от животните. Това от своя страна води до повече мляко. Освен повечето мляко подходящото осветление стимулира активността и влияе положително върху плодовитостта и растежа на младите говеда.”

В момент, в който имате възможност за влияние върху проектирането на осветителни тела за екстериорна употреба, имайте предвид и факторите, които влияят на животинския свят в околната среда.

 
Подобни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page