top of page

„AVA Партньори“ с ново предложение за продукт – емоционална интелигентност като част от процеса на администриране на работните заплати

Здравейте, уважаеми читатели на списание „Български предприемач“. Днес ще се потопим в една иновативна концепция, променяща установените модели на бизнес управление. Срещаме се с Върбина Начева, която ще ни представи интересна иновация в управлението на човешките ресурси и по-точно – интеграцията на емоционална интелигентност в процесите на администриране на работни заплати от нейната фирма „АVA Партньори“.

Този иновативен подход на „АVA Партньори“ внася елементи от емоционалната интелигентност в ежедневните работни практики, като засяга една от важните теми, а именно тази за възнагражденията. „Продуктът, по който работим от половин година, цели да подобри процеса на заплащане, където емоциите често оказват значително влияние,“ разказва Върбина и допълва: „Процесът на администриране на работни заплати ни показа необходимостта от този продукт, тъй като става въпрос за една от най-чувствителните сфери“.


Предизвикателството е породено от потребността да се осъзнае и премине към по-задълбочен емоционален подход в професионалните взаимоотношения. Така се въвежда принцип за изграждане на по-силни връзки между служители и ръководство.

„Нашата представа е, че ще доведе до сплотяване на екипа и ще преведе на достъпен език емоциите на всеки един служител. Всички имаме градивни и деструктивни емоции, но тяхното осъзнаване и балансиране ще ни научи как да ги управляваме така, че да носят полза на всички“, споделя Върбина. От „АVA Партньори“ са уверени, че инвестирането в „Емоционална интелигентност“ ще създаде служителска общност, която работи не само синхронизирано, но също така е високо мотивирана и продуктивна, благодарение на разбирането и управлението на собствените емоции.


Върбина подчертава, че ефективната комуникация и емоционалната интелигентност могат да доведат до по-здрави и дългосрочни отношения и да увеличат общата мотивация в бизнеса. „Желаем да видим по-доволни клиенти и успешни предприятия,“ заявява тя.


Създаването на продукта се осъществява в колаборация със специалисти в областта на психотерапията, като психологът Елена Димитрова Ангелова, която участва активно в разработката на методики, предназначени да допринесат за трайна позитивна промяна в управлението на човешките ресурси. Сътрудничеството между фирмата и професионалисти предоставя твърда основа за развитие в полезна за всички посока. Крайната цел е повишаване на качеството на работната среда и задържане на висококвалифицираните кадри. Внедряването на емоционалната интелигентност дава на бизнес лидерите възможност да се превърнат в истински вдъхновители и да умножат своя потенциал многократно. Върбина набляга на това, че лидер, притежаващ висока степен на емоционална интелигентност, може да окаже по-позитивно влияние върху фирмената среда в сравнение с лидер с развит интелект, но с неспособност за владеене на чувствата.

Тя акцентира върху изключителната роля на осъзнаването и усвояването на емоциите в контекста на работната среда и как един такъв новаторски подход би могъл да трансформира екипната динамика и работния процес. Способността за ефективно управление на чувствата може да допринесе за хармонични взаимоотношения между персонала и ръководството, което води до засилена мотивация и повишаване на общата продуктивност. Върбина също така подчертава, че индивидуалният подход към работата не трябва автоматично да се тълкува като проява на конфликт, а като стремеж към колективен успех и развитие на фирмата.

Макар че официално продуктът ще бъде наличен в портфолиото на „AVA Партньори“ през месец май, вече има интерес от страна на бизнеса към подобни новаторски методи. 

Върбина завършва разговора с идеята за създаване на спокойно работно място, където благоденствието и удовлетворението на кадрите стоят в основата на фирмената култура.


Докоснати от темата за емоционалната интелигентност, приканваме вас, нашите читатели, да се свържете с „АVA Партньори“ за допълнителна информация. Техните контакти са https://avapartners.bg/.


0 коментара

Comments


bottom of page