top of page

Доброволци

Мисията на Фондация “Започни Млад” е да насърчава и развива предприемаческата среда и талант в България чрез създаване и поддържане на общности за споделяне на опит и знания. Ние предоставяме структурирана образователна и практична информация, която да подобри осведомеността и уменията на предприемачите, така че те да могат да вземат информирани решения и да подсигурят устойчив и целесъобразен растеж.

Стани един от нас!

Доброволците играят важна роля в осъществяването на мисията на Фондация “Започни Млад”. Хората, избрали доброволно да дарят част от времето си за нашата кауза, са финансисти, предприемачи, експерти и ментори от всички области на живота. Всички те желаят да бъдат двигатели на прогреса и да внесат значителна промяна в предприемаческата екосистема в България. 

Ако искате и вие да допринесете с опита и знанията си, ще се радваме да се поговорим с вас.

bottom of page