top of page

За Фондация "Започни млад"

Мисията на Фондация “Започни Млад” е да насърчава и развива предприемаческата среда и талант в България чрез създаване и поддържане на общности за споделяне на опит и знания. Ние предоставяме структурирана образователна и практична информация, която да подобри осведомеността и уменията на предприемачите, така че те да могат да вземат информирани решения и да подсигурят устойчив и целесъобразен растеж.

 

Създадохме Фондация “Започни Млад” с мисията да споделяме систематизирани знания и ресурси, микро, макро-икономическа и друга информация на предприемачи, малки и средни компании, НПО-та и други организации така че те да вземат информирани решения и допринесат ефективно за по-стабилна предприемаческа среда, икономически растеж и създаване на работни места. Нашата платформа осигурява обменна среда за насърчаване на предприемачеството, защото вярваме, че е в основата на икономическия подем. Предприемачите са тези, които осигуряват заетост за местните общности, разработват нови пазари, внедряват нови решения за съществуващи идеи, даряват средства за значими за обществото каузи, иновират. 

Чрез нашата дейност им помагаме да развият тяхната способност да реагират и да се адаптират бързо към променящия се икономически климат. Така помагаме да се фокусират в дейността си и да просперират в своите съответни области, като едновременно с това заемат активна позиция в реализирането на целите си и са добре подготвени за бъдещите предизвикателства.

започни млад start young

Дейности

Фондация “Започни Млад” развива множество дейности, насочени към подпомагане на предприемачите в България и техния прогрес. Ние сме сред хората, които се стремят да им осигурят необходимите икономически и образователни ресурси за реализирането на целите им, повишаване на производителността и установяване на дългосрочна устойчивост. Работим в следните направления:

Онлайн Образователна Дейност. Стремим се да направим необятния свят на предприемачеството достъпен за всеки, който се опитва да реализира идеите си. Помагаме на всеки, който иска да се справи сам, като предоставяме образователни материали, разработени от нашите експерти.

Списание "Български Предприемач". Липсата на достатъчно качествена и полезна информация ни подтикна да създадем българска онлайн медия - Списание "Български Предприемач", която да споделя позитивна и практически приложима информация в бизнеса и живота, помагаща за справяне с предизвикателствата на нашето време.

Създаваме Общност. Изграждаме и поддържаме среда за обмен на ноу-хау и ценен практически опит в областта на предприемачеството и лидерството.

С удоволствие участваме и в събития, където имаме възможност да работим лице в лице с всеки, който има желание да поговори с експерт в своята област и да разгледа подробно всеки аспект на своята дейност.

 

Добре дошли на уебсайта на Фондация в обществена полза “Започни Млад” с ЕИК 206624841. Фондацията е ЮЛНЦ, регистрирано в България, ЕС и осъществява изцяло дейност в съответствие със своята мисия да насърчава и развива предприемаческата среда и талант.

bottom of page