top of page

Възможност за работодатели и младежи, които търсят работа

Казвам здравей на Стефан Савов, наш партньор от 2020, приятел, съмишленик. Днес решихме да насочим вниманието към една програма, която предоставя възможност за работодатели и младежи, които търсят работа.

Здравейте, програмата, с която привлича голям интерес от страна на работодателите се нарича Нова възможност за младежка заетост или така наречените стажове по оперативна програма Развитие на човешките ресурси.


Тези стажове са насочени към млади хора, до 29-годишна възраст, които имат образование, но нямат трудов стаж, професионален опит в съответната сфера, която са завършили.


Това е възможност млади хора, които са завършили някаква степен на образование да отидат в дадена фирма и да натрупат професионален опит в професионалната сфера, в която са решили да се развиват. Опитните служители са предпочитани на пазара на труда. Поради тази причина се осигурява такава възможност за стажуване във фирма с финансиране от Европейски съюз и Европейския социален фонд чрез оперативната програма.


Това е програма, финансирана от ЕС, която е спечелила българското Бюро по труда, нали така?

Спечелила силно казано, защото Бюрото по труда не се е конкурирало с никого по тази програма. Бюрото по труда я изпълнява поради ред причини – имат структурата и представителствата в цялата страна, имат достатъчен брой специалисти, които имат възможност да приемат, разглеждат, обработват, пресяват заявките. Имат и дълготраен опит в управлението на подбора на човешки ресурси, осигуряването на възможности за работа.


С това европейско финансиране се осигурява тази възможност на младежите да придобият професионален опит в работна среда сред работодатели от реалния сектор, казвам реалния сектор, защото има такива, които не са допустими за стажуване като например секторът на финансовите услуги и хазарта.


Програмата се нарича стажантска, но по нея има възможности както за стажуване, така и за обучение по време на работа, тоест хората ходят на работа, имат си наставник, който ги обучава по време на работата и придобиват професия или поне част от професия във фирмата, в която са.


Лично ние предпочитаме да предлагаме на нашите клиенти възможностите за стажуване, тъй като там възнагражденията, които могат да бъдат осигурени на стажантите са малко по-високи.


Може ли бизнесът да дава допълнителни бонуси на своите стажанти по тази програма под някаква форма?

Да, може да им дава бонуси. Може да сключи с тях трудови договори на по-висока сума от тази, която е предвидена.


Разходите, които Бюрото по труда възстановява на работодателя са до минималния осигурителен доход за съответната длъжност, както и осигуровките, които са за сметка на работодателя. Това е, което покрива и приема за допустими разходи самата програма. Работодателите имат възможност да сключат този договор и на по-висока сума, но няма да им се покрие разликата. Могат да предвидят и награди, бонуси и така нататък.


Самата програма наистина е доста полезна за развитието на човешкия капитал в страната като цяло, тъй като дава възможност хората да придобият реален трудов опит без да тежи на работодателя.


След изтичане на 6-те месеца на стажа или обучение по време на работа, стажантът може да бъде освободен и това не носи щети, рискове, негативи за самия работодател. Ако обаче реши да го задържи за следващите 6 месеца Бюрото по труда чрез програмата покрива осигуровките за сметка на работодател върху минималния осигурителен доход на този служител.


За първия месец от стажуването или обучението по време на работа е възможно да се покрият и разходите за транспорт на стажанта.


При теб има ли нещо ново, нещо различно?

Да, има. Понеже често си говорим за предприемачеството и за професиите на бъдещето, подготвяме се в стартирането на внедряването на една система за образователна роботика в България, която е много иновативна и няма все още. За деца от 5 до 16-годишна възраст, в която децата се учат какво е робот, как се прави, как действа, как се програмира, как се задейства и какво му е приложението. Считам, че това е много важен елемент в подготовката на нашите деца за професиите на бъдещето.


Тя обвързана ли е с това, че хората няма да са част от самото производство, а ще се занимават с програмирането на роботите, които осъществяват производство, това ли имаш предвид?

Да, именно. И хората, които ги програмират, управляват, изобретяват. Защото децата нямат граници, ние ги ограничаваме.


Това е времето, в което те могат да се научат.


Как ще се случат нещата? Къде?

Засега в София в образователен център заедно с жената на моя живот.


Там няма ли да ви трябва и психолог, освен човек, който има опит в образователната сфера?

Да, тя е доктор по детска и възрастова психология – Анастасия Савова.


Откриват се вече много такива специалности в средните и висшите училища, които са свързани с роботика и програмиране. За да стигнат децата до тези специалности е добре да имат някаква основа и то ще бъде доста по-смислено и пълноценно. Ние целим да им осигурим тази основа и да повишим общественото съзнание. Ако има нещо, което е интересно на твоето дете ти със сигурност се интересуваш и го научаваш. Заради това смятаме, че ще бъде интересно и полезно.


Благодаря ти за този разговор! Надявам се в следващото интервю да можеш да ни разкажеш по-подробно.

Искам да кажа, че предстои отваряне на процедура за кандидатстване за неземеделски дейности в малките населени места. Като например автосервизи, детски градини, обучителни центрове и т.н. Финансирането ще бъде до 200.000 евро на проект. Очаква се да се отвори през април/май и ще има 3 месеца прозореца по приемане на документацията.


Ще има също още една процедура, която е за късите вериги за доставка и за местните пазари на земеделска продукция.


Цялото интервю можете да намерите тук:
0 коментара

Подобни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page