top of page

Ден на отворени врати в SmartyKids Перник


Кой сте вие и как решихте да се занимавате в сферата на образованието?


Казвам се Ивона Руменова. През 1989 г. завърших начална училищна педагогика с профил изобразително изкуство във ВПИ – Благоевград. Вече четири години съм управител на SmartyKids Перник –детски образователен център и преподавател по авторските методики на SmartyKids: Ментална аритметика, Бързо четене и Финансова грамотност.

В сферата на формалното образование започнах през далечната 1990г.,а през 2018г. и в сферата на неформалното образование. В началото работех и в двете сфери, до момента, в който не взех решение да бъда само част от неформалното образование.

Защо се включихте в конференцията за неформално образование?


Това е второто ми включване в този формат. Включвам се ,защото според мен трябва да дадем много широка гласност за всичко, което правим ние от неформалното образование. Моят опит и опитът на колегите доказа, че всички методи, различни от традиционните могат да бъдат много полезни, ефективни и въздействащи позитивно на децата.


Нека това , което правим ние в SmartyKids, да достигне до повече преподаватели във формалното образование и родители, защото ние сме подкрепящото звено. Децата имат невероятен заряд и потенциал, които трябва да бъдат развити и разгърнати от преподавателя им.


Каква е вашата мисия и как допринасяте за образованието в България?


Все повече се вижда нуждата от неформалното образование. За разлика от училището, което децата трябва да посещават, всяко друго извънкласно обучение е доброволен избор и инвестиция на родителите. Важно условие е детето да посещава курс, в който заниманието да бъде интересно, интригуващо и приятно за детето. Целта на неформалното образование е да го насърчи и мотивира да изрази интерес към различни образователни дейности. Неформалното образование и обучение във всичките им проявления помагат за овладяване на нови умения, формиране на характера, развиване на отговорност и самоорганизацията в условията на този вид учебен труд. Всичко това е възможно само в случай, че детето се забавлява и се наслаждава на тези занимания.


Методиките на SmartyKids развиват детето в доста направления, които ще му бъдат полезни за цял живот ,т.е. това не е нещо временно, преходно. То ще ги има у себе си тези развити умения и компетентности, които ще му помагат във всякакви ситуации, когато порасне.


Децата осъзнават, че с много труд и постоянство резултатите не закъсняват, виждат успеха си налице. Това ги прави горди от себе си. Безценни качества и умения за едно дете. Усъвършенстваме и меките умения, които ги правят щастливи и успешни- като емпатия, работа в екип, уважение, справяне с трудности, увереност, пространствено мислене, работна етика, подреденост, дисциплина ,адаптивност към промените, взимане на бързи решения, емоционална устойчивост в ситуация, успех или провал . А тези неща нямат нищо общо с академичните знания, които те получават в училище ,познати като твърди умения.Каква беше вашата тема на конференцията и за кого е полезна?


Защо неформалното образование е толкова важно за нашите деца и какви възможности може да даде то на всяко едно дете? Полезни практики в неформалното образование, фокус и значение за личностното развитие на децата чрез авторските методики на SmartyKids


Всяка една сфера от него развива определени умения и компетентности, и попълва дефицити, така забележими към днешна дата. Ние в SmartyKids се фокусираме върху цялостното личностно развитие на всяко дете и неговия интелектуален потенциал, който може да даде своите успешни резултати. Това, което нашите Смартита получават по време на обученията по авторските методики на SmartyKids остават за цял живот и те могат осъзнато или не да ги прилагат,в зависимост от конкретиката на дадената ситуация или казус.


Използвам случая да поканя педагогически специалисти от формалното образование, в Деня на отворени врати „Кои сме ние от SmartyKids Перник –детски образователен център и нашия принос за хармоничното и интелектуално развитие на подрастващите“. Поканата е за тях, но разбира се ,не пренебрегвам родителите, които вече знаят за нас. Децата им посещават нашите курсове,, за което ги адмирирам и им благодаря за това, че правят своята най-голяма инвестиция.


Ще разкажем как в SmartyKids децата развиват паметта, концентрацията и логическото си мислене, фина моторика, креативност, аналитично мислене, увеличават скоростта на четене, запомнят лесно и разбират прочетеното, обогатяват общата си култура, речников запас, финансово ограмотяване на децата, запознаване с основни финансови инструменти и термини, правилно управление на своите пари-покупки, спестяване, инвестиции, развиване на предприемаческо и критично мислене, изготвяне на свой бизнес-план, чрез игри и системно натрупване на Виртуален бюджет.


Така децата ще имат добра финансова култура и ще подхождат с внимание и увереност към всяко финансово предизвикателство. Ние развиваме нашите бъдещи предприемачи. И още много полезни за децата умения! Всеки курс по Методиката на SmartyKids , независимо дали е Ментална Аритметика или Бързо четене , има една цел - общото развитие на интелекта на детето.


Ще завърша с думите на американския психиатър Карл Менингер „Каквото се дава на децата, децата ще дадат на обществото.“0 коментара

Comments


bottom of page