top of page

Как се акселерейтва един бизнес с Галин Димитров

Здравейте! И благодаря за това интервю! Първият ми въпрос към вас е как акселерейтвате бизнесите? Какво значи това?

Процесът по акселериране е нещо, което съществува като тенденция и има потенциал да се засили. Аз разглеждам нещата от гледна точка на човек, на индивид. Всеки един човек има уникална комбинация от знания, умения, опит, нетуъркинг, информация, вътрешни логики, мотивация.


Благодарение на опита ми мога да преценя кой какъв потенциал и възможност за развитие има, както и какво му е необходимо, за да му се получат нещата по-бързо. Това е едната страна на нещата.

Анализът на самата концепция е второто нещо, тоест самата идея или концепция да бъдат изчистени всички детайли, които са необходими, ключовите ресурси, суровините, методиките, ключовите експерти, които трябва да се направят.

С други думи, първо трябва да дефинираме обхвата на цялата възможност и след това да работим в посока тя да се превърне в нещо, което може да се материализира.

Истинските термини акселериране са свързани с финансова подкрепа и ресурси. В момента нашето предизвикателство не е свързано толкова с парите, защото финансиране и инвестиции сега има, възможностите са наистина много. По-скоро е предизвикателство да сметнеш от гледна точка на своята концепция, идея, потенциал, начин на мислене и работа, кое финансиране е най-изгодно. Каква е цената на ресурса, който можеш да привлечеш.

Това е като цяло акселераторския процес. Пакетираш себе си, развиваш себе си, описваш концепцията си достатъчно добре и я смяташ, за да се получи сметката. Осигуряваш или започваш да осигуряваш ресурсите, които са необходими, за да реализираш проекта си и накрая започваш да береш плодовете от това усилие.

Вие насочвате ли към определени канали за финансиране на проекти, когато те са готови, когато бизнес плана е разписан?

Аз лично, както и цялата група, които сме преминали през обучение, търсим постоянно всевъзможни източници за финансиране. Освен това е важно да отбележа, че ние учим нови неща след всеки един наш нов участник и проект, което допълнително ни развива. Следим колкото се може повече програми и търсим всякакви инструменти


Например, имаме случаи в рамките на три месеца, свързани с конкретни проекти, за които се кандидатства с по два-три източника на финансиране по различни програми. Някои са безвъзмездни, други с еврофинасиране, има и с банкови заеми. Проучваме всички инструменти, които са достатъчно достъпни.

Аз лично нямам предпочитания за източника на финансиране. Всяко нещо е добро дошло.

А Бизнес ангели?

За момента не сме стигнали до този етап. Единствено чрез формата Start Young стигнахме до нещо подобно. Поради Ковид предизвикателствата обаче, университетските зали не бяха достъпни за провеждане през последните месеци.

В Start Young за няколко дни се събираме целево, свършваме много концентрирана работа, имаме подкрепата на местния бизнес и оттам нататък се случва магията на границата между двама души – човек, който е с възможности и ресурси да подкрепи някой стартиращ бизнес, в атмосферата на средата и познанията му, защото инвеститорите и предприемачите нямат време за странични дейности.

В тази връзка искам да направя разграничение между инвеститор и бизнес ангел. Бизнес ангелът, като концепция, е специалист експерт с повече ресурси, отколкото са му необходими, който генерира постоянно свободни ресурси. Той диверсифицира, от една страна, риска си, като инвестира в странични, модерни неща, които са интересни за него. От друга страна, получава удовлетворение от това, че подкрепя някаква иновация.

Инвеститорът понякога е човек, който продава пари. Банките, например, продават пари. Предприемачът купува тези пари на съответната такса. Те не поемат риск заедно с предприемача, докато бизнес ангелът поема риск наравно с предприемача.

Какво трябва да има един предприемач, за да спечели финансиране на проекта си?

Какъвто и да е инвеститорът, като частно лице, той има въпроси. Тези въпроси трябва да бъдат с ясни, точни и категорични отговори, за да се подреди цялата логика на нещата, да се подреди сметката и да се борави с истинска информация, с проучване на пазара, с мнения на клиенти, ако са налични и доходи.


Ако ти имаш приходи от инвестирани собствени средства, енергия, време, имаш продукт. Дори да е прототип или макет, за инвеститора е много по-лесно да вземе решение. Ако не го вземе веднага, но през това време имаш клиенти и приходи, следващия път инвеститорът ще е още по-заинтересован.

Как определяте колко процента да дадете на бизнес ангела?

Това е да можеш да си направиш сметката. Ако можеш да сметнеш себестойността на един продукт, на издръжката на фирмата, ключовите ресурси, пазарната информация, можеш да събереш и за нивата на възнаграждения. Можеш дори с реални хора да преговаряш за едно нещо, ако искаш да ти го направят и т.н.

С реални оферти можеш да сметнеш създаването на един продукт, както и колко би ти излязло във финансово измерение.

Повечето от бизнес партньорите и подкрепящите програмата, сме хора, които сме минавали през тези процеси и можем, на базата на описа си по подобни финансови постановки, да изградим по-вярна хипотеза какво може да се случи при определени условия, съответно когато има такъв случай, да направим елементарна математика, която да е много близка до действителността. И, евентуално, на база на опита си, да изкараме рисковете, както и как бихме реагирали по време на такива кризи, защото няма сделка, която да е предпазена на 100% от някакъв провал или проблем.

Ако ти си подготвил хипотезата много добре, един опитен инвеститор, който е наясно с бранша и вече е в сроден бизнес, но да кажем при него той е доста по-добре развит, и има свободни ресурси, той има опита, и вече е минавал по този път, следователно много бързо може да прецени, съобразно представените планове, колко е вярна концепцията, съответно да вземе решение дали да инвестира.

И другото, което се появява като възможност – той е наясно с етапите на развитие и може да прецени кога да се нацепи инвестирането, за да се намали риска.

При вас, в Източен Акселератор, правите ли тези неща, за които говорите в момента, за участниците, за хората, които са предприемачи?

Първо, получава се много интересно, защото във Варна и региона сме над 100 човека. Над 30 човека са представителна извадка. Тоест, ако искаш да провериш един проект, продукт или услуга, имаш достатъчно на брой мислещи и предприемчиви хора, които да могат да ти дадат качествена обратна връзка и то за много кратък период от време, при това на един и същи език.

Като добавим и това, което се случва в момента и ще се случи тази година в Start Young, ще станем, надявам се, над 1000 човека, които като изкараме една идея, то тя ще може много бързо да получи своята качествена обратна връзка. Говоря за информация, идеи и концепции за подпомагане на един бизнес, на базата на които да можем да го подредим много точно, съответно да му намерим необходимата информация и връзки, за да може да си стъпи на краката максимално бързо.

Като съберем критична маса мислещи хора на едно място, много бързо се обменя информация. Има много различни гледни точки, концентрирани в решаването на даден проблем. Така крайният резултат е по-добър, защото се използват методики от различни браншове върху решаването на една и съща задача. И в крайна сметка се получава уникален продукт.

Един въпрос от Светльо Романов. В предишния разговор споделихте, че „смъртността” при стартъпите е над 90%. Кой тип финансиране и инвеститорите от какъв тип водят до най-малка подобна „смъртност”?

Аз лично, изследвайки причините за умиране на стартъпите, не намирам връзката с инвеститора. Ресурсите, които се ползват във вътрешните процеси в една организация, не влияят.


Тоест, искате да кажете, че фалитите нямат нищо общо с наличните средства, с които разполага един бизнес?

Не, че няма нищо общо. Въпросът тук е свързан с причината, поради която даден бизнес фалира, а не толкова с инвестицията. Може да бъде инвестицията, само ако инвеститорът не даде парите.

Нещата стоят по следния начин: ако екипът вътре е направил план за действие и поиска пари, то тези пари, ако му се дадат и той с тях не успее да си свърши работата, значи проблемното звено е в екипа, а не в инвеститора.

Предприемачът е най-важния фактор за оцеляване на един бизнес.

По-голямата част от фирмите умират, защото конструират една млада идея, само за да вземат едни пари награден фонд, които после се прахосват.

Нека да завършим с нещо различно, а не с послание.

Следващите стъпки за нас са следните – подготвил съм една презентация, от която става ясно какво съдържа един пич-дек, което е отражение на бизнес плана в програмата BASE.

Отправяме апел към всички хора, които минаха миналата година като участници – нека всеки, който все още смята, че идеята му е жива и иска да работи, да се запише отново.

Може би ще обявим някакъв формат за записване към академията, за да може да формираме какви хора искат да участват всяка седмица в онлайн обученията и от какви сектори са, за да можем да преценим с вас колко групи да формираме.

Каква е конкретната стъпка, която трябва да направят?

Ще направим една регистрационна форма. Тя ще има някакви елементи на интервюта и всеки, който желае, трябва да покаже някаква лична информация, като умения, знания, квалификация, образование. След това да копира от разработената идея концепцията, за да селектираме и подредим колко вида проекти и какви ще има, и да подготвим персонализирани решения за самата програма и съдържанието й.

Къде ще могат да намерят тази регистрационна форма? И има ли краен срок за включване?

В групата на Start Young във Фейсбук. До 4-ти февруари.

Мисията на Фондация в обществена полза „Започни Млад” с ЕИК 206624841 е да насърчава и развива предприемаческата среда и талант в България чрез създаване и поддържане на общности за споделяне на опит и знания.

Ние предоставяме структурирана образователна и практична информация, която да подобри осведомеността и уменията на предприемачите така, че те да могат да вземат информирани решения и да подсигурят устойчив и целесъобразен растеж.

С цел финансова независимост и устойчивост, освен образователните ни общественополезни дейности, ние предлагаме и обучителни услуги и продукти, както и реклама на подбрани партньори, което да допринася за изпълнението на мисията ни. Всички приходи от стопанската дейност на фондацията отиват за развитие на общественополезните и имат за цел тяхното развитие. Повече за фондацията може да видите на нашата “За нас” страница.


Целият разговор можете да гледате тук:


0 коментара

Подобни публикации

Виж всички

Comentarios


bottom of page