top of page
  • Снимка на автораARDES.BG

Ardes.bg и Технически университет Варна с успешно сътрудничество


Ardes.bg и Технически университет Варна с успешно сътрудничество при създаването на лаборатория по Киберсигурност

Нова модерна лаборатория по Киберсигурност към Център „Информационна сигурност и защита на данните“ беше тържествено открита в Технически университет – Варна. Структурата дава възможност на бъдещите магистри да придобият допълнителни дигитални умения за повишаване на своята конкурентоспособност и възможности за професионална реализация в тази актуална сфера. Лентата при откриването беше прерязана от ректора на ТУ-Варна проф. д-р инж. Венцислав Вълчев и инж. Димитър Димитров - управител на Ardes.bg, основен дарител при оборудването на лабораторията, като то включва десктоп компютри, монитори и периферия Dell, доказан производител на качествена и надеждна компютърна техника.

На официалната церемония от страна на университета присъстваха и заместник – ректорите проф. д-р инж. Тодор Ганчев, проф. д-р инж. Розалина Димова и доц. д-р инж. Кирил Киров, както и доц. д-р инж. Недялко Николов - декан на Факултет по изчислителна техника и автоматизация и доц. д-р инж. Виолета Божикова – ръководител катедра Софтуерни и интернет технологии, както и представител на Дирекция „Образовение и младежки дейности“ в Община Варна. Виртуално участие в събитието взе инж. д-р Kрасимир Симонски, заместник-председател на Държавна агенция „Електронно управление“, а голям брой студенти проследиха случващото се онлайн.


Откривайки официално лабораторията, проф. Вълчев използва възможността да благодари на инж. Димитров (който е и възпитаник на ТУ-Варна и член на настоятелството на Университета), за дългогодишното сътрудничество и подкрепа от страна на Ardes.bg. Приветствията по време на откриването бяха обединени около идеята за актуалността и интердисциплинарния характер на киберсигурността в образователните програми и сред компютърните науки, софтуерно инженерство, информационните системи и технологии. Темата е вече сериозно застъпена в образователните програми на водещите университети в световен мащаб.


ТУ-Варна с гордост се нарежда сред малкото български висши училища, предлагащи подготовка в тази област, като очакванията са, поради високата ѝ практическа приложимост тя бързо да придобие широка популярност и да продължава да се развива.


В обръщението си д-р Симонски изтъкна факта, че киберпространството се явява „арена на военни действия“ и в тази връзка именно подготвянето и качественото обучение на квалифицирани кадри ще продължава да бъде от изключително значение и необходимост. Във всички изказвания беше подчертано, че динамиката в развитието на тази сфера е определяща за все по-нарастващото търсене на такива кадри, с което предвещаха разрастване и все по-интензивен интерес към развиването на човешкия фактор във киберсигурността в световен мащаб.


По време на откриването на лабораторията гл. ас. д-р инж. Ивелин Иванов, който е и ръководител на магистърската програма, направи кратка презентация, в която беше включена и реална демонстрация на кибератака от типа „Man in the middle”, осъществена с помощта на един от студентите, записани в самата магистърска програма.

Мисията на Фондация в обществена полза “Започни Млад” с ЕИК 206624841 е да насърчава и развива предприемаческата среда и талант в България чрез създаване и поддържане на общности за споделяне на опит и знания. Ние предоставяме структурирана образователна и практична информация, която да подобри осведомеността и уменията на предприемачите, така че те да могат да вземат информирани решения и да подсигурят устойчив и целесъобразен растеж. С цел финансова независимост и устойчивост, освен образователните ни общественополезни дейности, ние предлагаме и обучителни услуги и продукти, както и реклама на подбрани партньори, което да допринася за изпълнението на мисията ни. Всички приходи от стопанската дейност на фондацията отиват за развитие на общественополезните и имат за цел тяхното развитие. Повече за фондацията може да видите на нашата “За нас” страница.

Подобни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page