top of page

PR и професионална етика. Що е то?

Все по-често чуваме, че „няма такова нещо като лоша реклама“. Това обаче не се отнася за съвременната PR практика, която постоянно трябва да се справя със скептицизма относно интегритета на своите практики именно заради този постулат. Всяка етична грешка може да подкопае общественото доверие, което от своя страна обезценява работата на всички PR специалисти и всеки един от нас трябва да бъде отговорен в практиката си, особено във времена на здравна криза и масова дезинформация.


Защо етиката е толкова важна в съвременния начин на работа?

Защото без нея връзките с обществеността и конкуренцията между PR практиците може да се превърне в надпревара към дъното, която се характеризира с дезинформация и агресивни тактики, които не носят ползи, а напротив – носят само негативи както за фирмите, които работят в бранша, така и за клиентите и обществото.


В най-основната си форма етиката на връзките с обществеността включва моралните принципи, които ръководят работата на заетите в тази сфера. Комисията за образование по връзки с обществеността (CPRE) определя етиката на връзките с обществеността като „набор от априорни принципи, вярвания и ценности, които трябва да се следват от всички, които участват в практиката на връзките с обществеността“.


В учебника „Етика във връзките с обществеността“ авторът (Парсънс) обяснява, че етиката на връзките с обществеността може да се дефинира като „прилагане на знания, разбиране и критично мислене към въпросите за правилно или неправилно поведение в професионалната практика на връзките с обществеността“. Тя казва, че има пет етични стълба в подкрепа на етичното вземане на решения:


Истинност – винаги да се казва истината и да не се допуска подвеждаща информация


Да не причинява вреда – информацията, която се разпространява да не нанася вреда на клиента, на друг човек или фирма, или на обществото


Да има смисъл и стойност – точна и вярна информация, която помага за взимане на информирано и критично решение.


Конфиденциалност – да не се нарушава поверителността


Справедливост — да бъдем справедливи и социално отговорни


Спазването на тези стълбове могат да бъдат проверени чрез задаването на пет насочващи въпроса:


Ще бъде ли ощетен някой, ако се предприеме определен начин на действие?


Ще допринесем ли с нещо добро за обществото?


Истинно ли е съобщението? Може ли някой да бъде подведен?


Разпространява ли се конфиденциална информация?


Този подход несправедлив ли е към някого, включително обществото?


Етиката може да бъде „сива зона“ за някои хора и компании, тъй като всеки от нас има различно мнение за нея. Това е така, защото етиката се основава на личния морал и може да бъде различна за всеки човек. Моралът на всеки от нас е свързан с начина, по който сме отгледани и възпитани - семейството и приятелите, до мястото на което живеем и работим. Поради тези причини етиката е трудна тема за обсъждане с една компания и още по-трудна за прилагане. Всяка компания има свой собствен етичен кодекс, който да спазва, тъй като няма единен кодекс за всяка отделна практика.

Съществуват обаче етични кодекси, установени от Американското дружество за връзки с обществеността и Студентското дружество за връзки с обществеността, които дават добра отправна гледна точка за практиците от целия свят.


Застъпничество

PR специалистите служат на обществения интерес, като действат като отговорни защитници на тези, които представляват. Те предоставят възможност за популяризиране на идеи, факти и гледни точки, за да подпомогнат информирания обществен дебат.


Честност

PR специалистите се придържат към най-високите стандарти за точност и истина в утвърждаването на интересите на тези, които представляват, и в общуването с обществеността.


Експертиза

PR специалистите придобиват и отговорно използват специализирани знания и опит. Те развиват професията чрез непрекъснато професионално развитие, изследвания и обучение. Изграждат взаимно разбирателство, доверие и взаимоотношения между широк спектър от институции и аудитории.


Независимост

PR специалистите предоставят обективни съвети на тези, които представляват и са отговорни за своите действия.


Лоялност

PR специалистите са лоялни към хората и компаниите, които представляват, като същевременно спазват задължението си да служат на обществения интерес.


Справедливост

PR Специалистите се отнасят честно с клиенти, работодатели, конкуренти, колеги, доставчици, медии и широката публика. Те уважават всички мнения и подкрепят правото на свободно изразяване.


В тази статия разгледахме накратко етиката, която заетите в сферата на връзките с обществеността е предпоръчително да спазват, за да предоставят качествени услуги, да не навреждат на имиджа на професията и да не стават проводници на лоши практики, свързани с комуникацията, които могат да навредят на обществото, предоставяйки невярна информация или опит за манипулация. Следващия път ще продължим с материал, който ще бъде свързан с това какви са очакванията на клиентите на PR агенциите, кои искания са нерелевантни и какви са добрите практики за популяризиране и правилно позициониране.0 коментара

Подобни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page