top of page

Български стартъп спечели "МЕЖДУНАРОДЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОРУМ"

Международен инвестиционен форум събра в Русе иновативни компании, бизнес ангели, инвеститори и центрове за технологичен трансфер от Балканския регион. Домакин на събитието, което се проведе на 18.05.22г., бе Русенска търговско-индустриална камара. В рамките на форума общо 15 компании от България, Гърция, Кипър и Северна Македония презентираха своите иновативни бизнес проекти, а седемчленно жури определи за най-добър проекта на българската компания FOODOBOX и Джейн Димитрова.

Разговаряме с г-н Милен Добрев, изпълнителен директор на Русенкса търговско-индустриална камара.


Г-н Добрев, каква е обратната връзка от проведеното събитие?

Преди да отговоря конкретно на въпроса, бих искал да внеса няколко уточнения, тъй като самото събитие е само една малка част от много други важни моменти. Международният инвестиционен форум, организиран от Русенската търговско индустриална камара на 18.05.2022, бе част от проект, наречен „Gazelle - Стимулиране развитието на иновативни МСП с висок потенциал“, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-B Балкани-Средиземно море. Неговата цел бе да събере на едно място иновативни компании с потенциал за растеж, преминали предварително през Акселераторската програма на проекта и бизнес ангели, инвеститори и центрове за технологичен трансфер от Балканския регион за осъществяване личен контакт и партньорства между тях и подпомагане реализацията на иновативните проекти и идеи на участващите в събитието компании. Идеята тук е, че от една страна много от стартиращите иновативни компании с голям потенциал за растеж, т.нар. "газели", често търсят свободен капитал, с който да подпомогнат дейността си. От друга страна инвеститори и бизнес ангели, чрез своите канали, също търсят подобни бизнеси, в които успешно да инвестират и да предадат ноу-хау. Точно тук се явяваме ние като свързващо звено, а проектът ни дава възможността да го осъществим. Един от основните проблеми на Балканите е, че липсва добре развита мрежа на бизнес ангелите и задачата на целия партньорски консорциум е да подпомогнем по-добрата комуникация между двете страни, също и да положим основите за изграждането на бъдеща “ангелска” мрежа, оперираща в регион Балкани-Средиземноморие.

Така стигаме и до самото събитие, което беше изключително успешно, особено при липсата на подобни събития през последните няколко години. Обратната връзка, както от компаниите участници, така и от партньорите, е не само позитивна, но дори надмина очакванията ни. Освен това при представянето на компаниите пред инвеститорите в pitching-сесиите, имаше състезателен елемент и седемчленно жури оценяваше всяка една от тях по няколко критерия, след което излъчихме победител. Това е една млада многообещаваща компания от България, която се казва FOODOBOX с проекта си за мобилно приложение, чрез което заведения за хранене и малки обекти могат да продават храни и напитки, останали в излишък с отстъпка.

Колко държави представиха свои бизнес проекти?

Компании от четири държави представиха своите работещи бизнес идеи, които бяха в различни фази на своята зрялост, но всички те притежаваха едно общо нещо- иновативност, която или тепърва развиваха или вече бяха въвели, макар и на ранен етап. Държавите, които се включиха бяха Гърция, България, Кипър и Северна Македония.


Кои са основните ви партньори?

В този проект работим заедно с Атинската търговско-промишлена палата, Кипърски технологичен университет, Entreprise Гърция, Каподистрийския университет в Атина и Икономическата камара на Северна Македония.


Какво следва за участниците от тук нататък?

В момента тече трескава подготовка за следващия инвестиционен форум, който ще се проведе в Гърция (Атина) на 23/24 юни и отново ще бъдат представени иновативни компании от четирите държави, а през октомври същото събитие ще се проведе в Кипър (Лимасол). Сигурен съм, че и двата форума ще са също толкова успешни и изключително полезни за компаниите, които ще се включат, защото нищо не може да замени реалните срещи и един добър pitch deck, направен пред хора, които не само реално могат да финансират идеята ти, но и да те подпомогнат със своите знания, опит и менторство.


Планирате ли други подобни събития в рамките на 2022 година и къде можем да следим за бъдещи ваши инициативи?

Паралелно с тези събития, предстоят и много други до края на годината, за които ще информираме своевременно заинтересованите предприемачи чрез медиите, както и всички наши информационни канали:


Какво целите да постигнете/промените с вашата дейност?

Основна цел и мисия за нас е да отключваме потенциала на бизнеса, така че фирмите членуващи в камарата да са конкурентоспособни не само на нашия пазар, но и в междуналоден план. В България има изключително много предприемчиви, образовани и интелигентни хора, които имат нужда да получат адекватна подкрепа, за да развият максимума от своите идеи. Точно това се опитваме да постигнем ние като камара и конкретно с новосъздадения Център за подкрепа в рамките на проекта Gazelle.


Как черпите идеи за подобни събития?

Идеите за подобни събития и инициативи се раждат благодарение на международното сътрудничество с партньори от цяла Европа - търговско-индустриални камари, инкубатори, иновационни центрове за технологичен трансфер и пр. Това ни дава възможност да пренасяме водещите иновативни практики и know-how, които са с доказан ефект за стартъпи и предприемачи в много други страни.Във вашия професионален опит участвали ли сте в подобни събития и това ли ви подтикна да организирате събития за подпомагане на стартиращи бизнеси?

Не само, че сме участвали, но и регулярно организираме подобни събития. Основна функция на РТИК е да развива и подпомага бизнес-средата и голяма част от нашите дейности са насочени именно към подкрепа на стартиращи бизнеси. Водещата роля на камарата в предприемаческата екосистема


„Проект GAZELLE е съфинансиран от Европейския съюз и националните фондове на

участващите страни“ и логото, което е сложено на останалите три публикации.

0 коментара

Comments


bottom of page