top of page

Избор на технология за фотоволтаична централа


Технологията, избрана за изграждане на фотоволтаична централа влияние върху крайния резултат поради фактори като качество и продължителност на ефективния жизнен цикъл, първоначални разходи и разходи за поддръжка, гаранционна защита и много други.Квалифицираните проектанти и опитните техници от ВВТ Инженеринг, гарантират за качествено изпълнение на всяка една фотоволтаична централа. Работата по всеки един обект е предхождана от детайлни анализи с цел намирането на оптимално решение. Като част от всеки един успешно реализиран проект, фирмата издава необходимите декларации и сертификати за качество с цел въвеждане в експлоатация и дава гаранция за извършения труд.

Нека разгледаме основните фактори при избора на технология за фотоволтаичните централи:

Избор на панели

Всички фотоволтаични модули (слънчеви панели) трябва да отговарят на приетите стандарти към момента. Редно е да бъдат оценени спрямо следните показатели: нивелиран разход на електроенергия, качество, производителност, мощност, температурен коефициент, деградация, байпасни диоди, гаранционни условия, максимално напрежение на системата и всякакви други специфични за обекта проблеми или изисквания.30kW централа за продажба на преференциална цена, изпълнена от ВВТ Инженеринг с панелите на Bauer Solar 450W и инвертор Kostal PIKO CI 30.Конструкцията е баластна с бетонови затежнители по система на Schletter.


Избор на инвертори

Има много различни видове инвертори, така че спецификата на обекта и естеството на другите компоненти на системата трябва да се анализират при избора на най-добрия тип инвертор за бъдещата фотоволтаична централа. Факторите, на които трябва да се обърне внимание са ефективността на преобразуването от DC (променлива енергия) в AC (постоянна енергия) , DC входно напрежение и натоварване, средна температура и надморска височина на обекта, надеждност на продукта, обслужване и обща цена.30kW централа по преференциални цени, изградена на терен в с. Арчар, обл. Видин. ВВТ Инженеринг ЕООД изготви пълния комплект документация, свързан с проектирането и въвеждането в експлоатация на централа. Съоръжението е изградено с метална тройно боядисана конструкция, произведена от ВВТ Инженеринг ЕООД, 67 броя фотоволтаични модули Longi Solar с мощност 445W и немски инвертор Kostal PIKO с 5-годишна гаранция. Централата е въведена в експлоатация.

Трансформатори

Има два основни типа трансформатори, които са подходящи за слънчеви електроцентрали: разпределителни трансформатори и мрежови трансформатори. Разпределителните трансформатори помагат за увеличаване на изходното напрежение за системата за събиране на централата и ако централата е свързана към разпределителна мрежа, мощността може да се изнася директно в мрежата. Ако инсталацията е свързана към преносна мрежа, мрежовите трансформатори могат да увеличат изходното напрежение още повече.

Монтажни конструкции

Има няколко различни типа системи за монтаж, които могат да се използват за фотоволтаични централи, като поддържащи конструкции с фиксиран наклон според спецификата на обекта.

Свържете се с екипа на ВВТ Инженеринг за повече информация и индивидуална консултация за вашия проект.Подобни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page