top of page

Има ли евро милиони за стартиращ бизнес?

Здравейте! Нашето интервю днес ще бъде със Стефан Савов. Моля ви, представете се накратко за хората, които не ви познават.

Казвам се Стефан Савов, управител съм на Еуро степ ЕООД. Занимавам се с европейски проекти и евро финансиране от далечната 2005 година. Работя по подготовката, управлението и отчитането на проекти, които са и с външно финансиране, а не само с европейско.

През ръцете ми са минали над 100 проекта – малки, средни, големи. Следя и развитията, и политиките в тази сфера.


Какви са вариантите евро фондове и евро програми да не отиват само за развити компании, ами да се възползват и млади предприятия от тях?

За стартиращите предприятия в момента има възможности само в земеделието. Първото полугодие ще бъде годината на земеделието.

Стартиращите предприятия са предвидени предимно в бъдещата програма за конкурентост и иновации в предприятията за периода 2021-2027 година. Там е обърнато сериозно внимание на предприемачеството. Направени са сериозни проучвания в дълбочина за сектора малки и средни предприятия в България, както и за предприемаческата активност, и екосистема.


Има две специфични цели в програмата, пряко насочени към предприемачеството и стартиращите предприятия. Това е специфична цел две – усвояване на ползите от цифровизация на гражданите, дружествата, следователските организации и публичните органи. Тук предимно е обърнато внимание на насърчаването на въвеждането на технологии от индустрия 4.0, въвеждане на стандарти от тази област, подкрепа за инвестиции, насочени към разработване на цифрови технологии и софтуер, цифрови приложения в областта, подходящи процеси за киберсигурност и поверителност на данните, както и повишаване на дигиталните умения на персонала, във връзка с въведените технологии.


Предвидени са 123 750.000 евро за слабо развитите райони, тоест всичко извън югозападен регион, както и 41 250 000 за югозападните райони, най-вече София.

Следващият приоритет е насочен към стартиращите предприятия. Това е цел три – насърчаване на устойчивия растеж и конкурентоспособността на малките и средни предприятия, създаване на работни места, включително чрез производствени инвестиции.

Следващата дейност е насърчаването на предприемаческата активност. Подкрепа за създаване на нови развития на стартиращи предприятия. Тази подкрепа ще се осъществява чрез дялови финансови инструменти за ускоряване на начален капитал и рисков капитал за инвестиции в стартиращи предприятия. Предвидени са 42 500 000 евро за слабо развитите региони и още 42 500 000 за София, и региона, като чрез тях ще се ангажират допълнително общо над 111 милиона евро.

Какво точно означава това? Тоест, те събират един смесен фонд, който съдържа и частни инвеститори, и, съответно, евро пари, които се отпускат под формата на кредити, или които се отпускат чисто инвестиционно в някакъв стартъп, и се изплащат дивиденти? Как се случва?

По-скоро втория вариант. Дяловите инвестиции се формират точно по този начин. Има фонд, в който обикновено има предприятия, понякога дори и само физически лица , които са финансирани по този начин – с пари от Европейския съюз, към които участниците от този фонд се ангажират да прибавят свои.

Предвиждат се действия за подкрепа на развитието на предприемаческата екосистема, насърчаването на интернационализацията и привличането на чуждестранни инвестиции, а също и за предоставянето на комплексни услуги в подкрепа на МСП. Тези дейности ще бъдат обект на безвъзмездно финансиране, тъй като риска при тях е по-малък, въздействието, което се търси, е по-дългосрочно и не водят директно до печалба.

Друга програма е свързана с развитието на човешките ресурси, като тя също има мерки в областта на предприемачеството, но насочеността е малко по-различна. Облекчава се осигуряването на човешкия ресурс. В тази програма милионите са доста по-скромни. Предвижда се безвъзмездно финансиране.

Кой може да кандидатства за такава програма?

За програмата за конкурентоспособност и иновации могат да кандидатстват предприятия, тоест юридически лица.

Не всички идеи са технологични или дигитални, тогава какво да правят такъв тип предприемачи? Например Rage Room идеята, която спечели Започни млад през ноември 2021?

Никъде няма формално изискване, че дадена предприемаческа идея трябва да бъде само и единствено в областта на комуникационните и информационните технологии. Такива идеи, в зависимост от техния мащаб, също могат да бъдат финансирани. Има дори в момента фондове за микрокредитиране, които са до 25.000 евро, които работят. Такива фондове ще има и в следващия програмен период с облекчено обезпечение. Но да се вкарат пари в една предприемаческа идея без да има някаква сигурност, че тя ще бъде печеливша, че ще си струва – няма предвидени такива. И това е до някаква степен логично.


Програмата с развитието на персонала чрез бюрото по труда ли е или чрез друга?

Сега няма как да се каже, но най-вероятно ще бъде отново чрез бюрото по труда. В момента има такава стажантска програма. Тя е по вече завършващата програма за развитие на човешките ресурси и осигурява стажуване на младежи до 29-годишна възраст, които нямат стаж по специалността, която са завършили, за период до 6 месеца, като им се покрива възнаграждението съгласно минималния осигурителен доход за икономическата дейност и за нивото. Покриват се и осигуровките за сметка на работодателя.

След като им завърши стажа, те могат да останат на работа за още 6 месеца, като програмата покрива осигуровките за сметка на работодателя. Което не пречи след това да се кандидатства за тяхното обучение, за повишаване на квалификацията им и за придобиване на нови умения.

Препоръките ми към предприемачите са четири:


- Работете си по предприемаческата идея, ако тя ви вдъхновява. Доразвийте и изпробвайте, включете се в състезание по предприемачество, като Започни млад, включете се в менторска програма;

- Развийте добре бизнес плана си и след като сметнете, че е добърq го преразгледайте;

- Подгответе се за поемане на риск. Не можете да ги сведете до нула, но можете да ги намалите;

- Подгответе се психически, че може да се наложи да заемете средства. Времето на високи проценти финансиране с безвъзмездна помощ свърши.

За финал ще ви помоля за едно обръщение към нашите читатели.

Преди всичко да бъдат здрави. Грижете се за себе си, работете здраво по бизнеса си и успех!


Целият разговор можете да гледате тук:
0 коментара

Подобни публикации

Виж всички

Komentáře


bottom of page