top of page

Как правилно да се позиционираме в Линкедин?

Настоящата публикация не е спонсориран пост. Тя е част от партньорството между Фондация “Започни Млад” и Passion4Growth с цел развитие на мисията на фондацията.


LinkedIn е социална мрежа, която представлява онлайн справочник на физически лица и организации за професионална комуникация. Англоезичната преса го нарича „Спящият гигант на социалните мрежи“.


Малко по-малко от половин година минава от идеята до стартирането на социалната мрежа Linkedin – на 5 май 2003 г. тя започва да работи и до наши дни прераства в истинска онлайн империя.


Днес Linkedin е постигнал почти 700 милиона потребители, представлявайки близо 150 бизнес индустрии в 200 държави и комуникирайки онлайн на 24 езика. Linkedin е най -популярен в САЩ, откъдето идват повече от половината регистрирани потребители. 25 милиона се падат на Европа, а през последните години Индия показа най -голямо увеличение на регистрирани потребители.


За сега най-голям брой регистрирани в Linkedin има на възраст 25-34 години, което представлява 59,9 % от потребителите. 18-24 години е втората по големина възрастова група с 20,3 %, следвана от 35-54 години с 16,9 %. Над 55 години са 3 % от общия брой потребители.


За 2020 г. Linkedin е реализирал 8 милиарда долара приходи.

Физическите лица използват Linkedin за професионални цели, свързване и търсене на работа. Компаниите използват Linkedin, за да набират и споделят информация за компанията с потенциални служители и клиенти.


Въпреки че можете да използвате Linkedin за свързване с приятели, семейство и колеги, Linkedin е създаден за професионална мрежа, а не за връзка, основана на интереси и лични отношения.

Регистрирайки се в Linkedin, потребителят може да:


• да се запознае с потенциалните работодатели;

• разшири и укрепи бизнес връзките си;

• търси индивиди и цели групи, които споделят интересите му;

• да има професионална автобиография и да търси работа онлайн;

• публикува свободни работни места;

• публикува информация за предстоящи командировки и бизнес срещи.


Средно потребителят прекарва много по-малко време на ден в Linkedin, отколкото в други социални мрежи. Алгоритмите му са предназначени да гарантират, че само няколко минути на ден, посветени на акаунт, са достатъчни за ефективна работа в мрежа между професионалисти.


С Linkedin се работи бързо и лесно. Първо ще трябва да се регистрирате и да създадете профил. Има две основни нива на членство - Basic и Premium. Basic е безплатно членство, което включва основните функции на Linkedin, като съобщения, създаване на профили и кандидатствате за обяви за работа. Premium акаунтът е с добавени функции и ресурси за разширяване на вашето онлайн присъствие в професионалната мрежа.


Профилът, който създавате в Linkedin трябва да бъде представителен и да съдържа достатъчна и полезна информация за бъдещи работодатели и клиенти. Следователно, трябва да се заемете сериозно със създаването на вашата страница. Накратко препоръките за създаване на оптимален профил са следните:


1. Изберете представителна снимка. От психологическа гледна точка човек възприема по-добре текста, подкрепен от изображение. Трябва да бъдете забелязани.

2. Ясно дефинирайте професията си, посочете мястото си на пребиваване.

3. Посочете позицията, която заемате в момента и я опишете.

4. Посочете предишни работни места.


5. Посочете образование и степен.

6. В раздела за умения изберете поне пет.

7. Посочете ваши постижения и допълнителни познания.

Linkedin е удобен и ефективен сайт за търсене на работа, кариерно развитие, връзка с клиенти и бизнес мрежи. Подобна платформа е полезна не само за служителите, но и за работодателите.
В раздела Jobs се показват свободни работни места, които са подходящи за указаните в профила ви знания и умения. Системата на създаване на контакти дава възможност информация за вас да достигне да бъдещи работодатели.


Създаването на профил на фирма или компания допринася за нови професионални връзки и намиране на клиенти. Необходимо е маркетинг специалистите на всяка компания често да публикуват качествено съдържание, като в замяна получават много гледания и харесвания, събирайки голяма аудитория. Компаниите, които се популяризират в Linkedin, имат безценна възможност да получат пълен анализ на дейността си, да видят броя харесвания на коментари, мнения за конкретна новина.

Мисията на Фондация в обществена полза “Започни Млад” с ЕИК 206624841 е да насърчава и развива предприемаческата среда и талант в България чрез създаване и поддържане на общности за споделяне на опит и знания. Ние предоставяме структурирана образователна и практична информация, която да подобри осведомеността и уменията на предприемачите, така че те да могат да вземат информирани решения и да подсигурят устойчив и целесъобразен растеж. С цел финансова независимост и устойчивост, освен образователните ни общественополезни дейности, ние предлагаме и обучителни услуги и продукти, както и реклама на подбрани партньори, което да допринася за изпълнението на мисията ни. Всички приходи от стопанската дейност на фондацията отиват за развитие на общественополезните и имат за цел тяхното развитие. Повече за фондацията може да видите на нашата “За нас” страница.

2 коментара

2 Comments


GenoWeva Sotirova
GenoWeva Sotirova
Sep 24, 2022

какви са процедурите за удостоверяване на самоличност

Like

GenoWeva Sotirova
GenoWeva Sotirova
Sep 24, 2022

кой модерира Линкедин в България и как може да докажем че сме тези за които се представяме

Like
bottom of page