top of page

Най-изгодните сделки и какво означава "Да си сред най-добрите, особено в бизнеса?"Най-добрите бизнесмени подписват най-изгодните сделки. Но, само търговски нюх ли стои зад тези сделки?

Много често в бизнеса се наблюдава еднообразна утвърдена практика на убеждаване на клиенти, партньори и контрагенти, с която се цели да бъде промотиран даден продукт или да бъде използвана дадена услуга. Видно от практиката обаче, някои успяват да се наложат по- лесно, по- бързо и по- решително в своята сфера на дейност. Това може да се отдаде на дългогодишни умения и опит, на иновативни решения, или на сбор от текущи обстоятелства.

Безспорно е, че ефективните умения за продажба, високото ниво на ангажираност и находчивостта биха повлияли положително на бизнеса, особено що се касае до вземане на важни бизнес решения. Така, търговският нюх е съществено качество за всеки един предприемач, като тези, които умеят да отчитат спецификите на различните търговски отношения и успяват да действат по индивидуализиран начин при всяка една сделка, определено излизат на преден план.

Въпреки това, дори и най- добрите не винаги съумяват да изследват всеки съпътстващ елемент от сделката, за да може последната да бъде ефективна, взаимно изгодна и да доведе не само до положителен резултат, но и до дългосрочни продуктивни отношения.

В такива моменти, търговският нюх може да се окаже недостатъчен. Оптималната практика е тази, която е насочена именно към дълготрайни търговски отношения с клиенти и партньори. За това, зад всяка една сделка, която се сключва, категорично е препоръчително да стои добре сформиран екип, с водещи правни консултанти.

Често в практиката си наблюдаваме различни ситуации, при които правилната и навременна намеса на юрист (екип от юристи) е изиграла водещо значение. Ето например, в някои случаи е важно да бъдат използвани конкретни похвати при воденето на преговори, при други е необходимо консултанта да има задълбочени познания и очертана аргументираност в дадената сфера, а при трети - съществено значение изиграват детайлите, уловими само от специалист. Така, посредством сбора от всички качества, ведно със задълбоченото познание на бизнес практиките на съответния клиент, се стига до най- благоприятните сделки за всеки бизнес.


Какво въздействие има юриста при сключването на изгодни бизнес сделки?

В продължение на изложеното по-горе, определено считаме, че ролята и значението на юриста в сключването на една успешна бизнес сделка е огромна. Това много пъти се подценява от предприемачите, обикновено въз основа на изградените дългогодишни партньорски отношения с техни контрагенти или увереността в собствените познания, но цената, която евентуално би се наложило да платят за това, може да се окаже огромна.

Отношенията между търговците са изключително динамични и променливи, а настоящата пандемична обстановка допълнително увеличава несигурността в тях. Когато се стигне до спор и той не може да бъде разрешен доброволно, нерядко се прибягва до съд, където често някоя от страните се намира в неизгодна позиция, защото се е предоверила на другата страна при сключването на договор с нея – не е анализирала и взела под внимание всички клаузи от договора, или пък изобщо няма сключен договор, тъй като страните са разчитали на коректното отношение на насрещната страна.

Тук идва и ролята на юриста – не само за да подготви безпроблемното осъществяване на една бъдеща сделка, нейното последващо реализиране, но и да спомогне за това тя да бъде изгодна за неговия клиент – главно чрез експертиза и познания в съответната област. Макар и да не са бизнесмени, юристите следва да мислят като такива – да следят развитието на бизнеса на клиентите си и да живеят с техните проблеми и ежедневни нужди.


Ние, в списание Български Предприемач, вярваме че дори преговорите не трябва да се водят без адвокат, който защитава интересите на компанията. Това е урок, който сме научили от опита. Какви са предимствата на това фирмения адвокат да е запознат с целия процес на сделката от преговорите, през изготвянето на договорите, до подписването и експлоатацията?

Ролята на добрия фирмен адвокат през целия процес на една сделка – от преговорите до нейното приключване, е ключова и често пъти подценявана. Говорим за добър не само като теоретична подготовка, но и достатъчно запознат с бизнеса на съответния клиент, за да може по всяко време да даде полезен и адекватен съвет, проактивно решение на даден проблем или например да свърже различни свои клиенти, които имат общи интереси – в това се състои добавената стойност на опитния юрист.

Ние от Адвокатско дружество „Цветкова и партньори“ имаме дългогодишен опит в консултирането на бизнеса и знаем колко важно е всичко гореизброено. Във фирмената ни култура и стандарти е заложен непрекъснат стремеж към индивидуална и възможно най-качествената услуга за всеки един клиент, на всеки един етап от неговото бизнес развитие. Една част от клиентите ни са стартиращи компании, където нуждата от качествена експертиза във всеки момент от развитието им е ключова – от набирането на капитал на ниво „идея“, през сключването на договор с инвеститор, така и при разрастването и последващи рундове за набиране на допълнително финансиране.


Коя сделка излиза по-скъпо, да спестиш от адвокатски услуги или да инвестираш в тях?

Има една българска поговорка: “ Евтиното винаги излиза по-скъпо“.

Обичайно, когато клиент се обърне към нас за разрешаване на проблем, възникнал след сключването на сделка, при която не е взел участие правен консултант, разрешаването на проблема му винаги е струвало много повече, отколкото, ако беше потърсил съдействие по време и преди финализирането на сделката.

В повечето случаи, когато възникне спор, оправданието на клиента е, че няма познания в областта, че не е знаел за дадено обстоятелство или че е бил подлъган от неизправната страна.

Но точно това е ролята на адвоката. Затова е необходима намесата ни – за да предвидим проблемите, които могат да възникнат и да предвидим тяхното разрешаване в интерес на клиента.

Евентуалният проблем може да бъде изкоренен в зародиш, т.е. разрешението на казуса може да е просто и да изисква минимални усилия, за които обаче ще се досети само опитния професионалист. Така, може да е нужно снабдяване с документи, които биха предотвратили бъдещо оспорване или да са необходими действия, които трябва да се извършат преди поставянето на финалните щрихи.

Разбира се, възможно е чрез намесата на адвоката, договорът да не бъде сключен, тъй като не всичко е на всяка цена. Подобна хипотеза обаче е приложима единствено в редки случаи. Но за да се стигне до този резултат, причината ще е, високия риск или несигурността от случването на едно бъдещо събитие, а приоритет за нас е сигурността на клиента. Практиката ни показва, че по този начин се спестяват не само главоболия, но и големи бъдещи неоправдани разходи.

За да обясним нагледно, ще дадем пример от практиката ни:

Представете си, че желаете да си закупите жилище, в прекрасна сграда, просторен апартамент с уникална гледка. Цената на имота е не малка, но сте готови да я заплатите, защото ще сбъднете една мечта.

Правите скъп ремонт и се нанасяте в имота. Не след дълго получавате покана за доброволна изпълнение, тъй като се оказва, че земята, върху която е построена сградата е била ипотекирана. Строителят е изпаднал в забава и ипотекарният кредитор насочва реално изпълнение върху имота.

Всички направени от вас разходи можеше да бъдат спестени, ако се бяхте обърнали към адвокат, който да провери за тежести не само на апартамента, но и на урегулирания поземлен имот.

Разбира се, Законодателят е предвидил последствията от евикцията (съдебно отстраняване) и е възможно, ако на строителят са му останали някакви активи, да получите парите си обратно, но нервите, които можеше да спестите се невъзвратими. Всички тези моменти биха могли да се осмислят и предвидят единствено от страна на правният Ви консултант по сделката, към който винаги е добре да се обърнете предварително.

В този ред на мисли, както Ви споменахме и в предходната ни публикация: адвокатските услуги са инвестиция – инвестиция в сигурността, инвестиция в спокойствието на клиента, инвестиция в бъдещите отношения между партньорите.


Какви компании могат да си позволят фирмен адвокат, който да им помага при сключването на сделки? Трябва ли да са много богати?

Всяко лице, решило да развива бизнес в определена сфера, го прави с цел печалба на дивидент. Започването на бизнес в повечето случаи е доста улеснен на пръв поглед процес – като пример, учредяването на дружество е несложен и също така не толкова скъп процес, особено след като минималният капитал за учредяване на най-популярната форма сред дружествата – дружеството с ограничена отговорност, е в размер на 2 лева. Всичко това, обаче, от своя страна води до по-голям на брой конкуренти на пазара. Но все пак конкуренцията ражда качеството !


Следователно, всяка една компания, стремейки се към успех трябва да направи нещо ново, нещо различно, което, от своя страна, да я направи конкурентоспособна, а продуктът или услугата, която предлага да бъде предпочитан от потребителите.


Ето тук идва на помощ корпоративния адвокат! Работата на адвоката не се изразява само в това да „наизусти закона“ или да научи как да „движи“ машинално някакъв процес. Мирогледът му е много по-всеобхватен. Проучване на пазара, при това не само българския, дори не само свободния пазар в Европейския съюз, а изобщо в глобален мащаб, изучаването на актуалната световна обстановка, това кое се „продава“ най-много, какво е интересно и нужно на хората. Определено смятам, че всяка една компания, всеки инвеститор, предприемач, имат нужда от услугата на такъв адвокат !


Както се спомена в предишната статия, която представихме за Вас, считаме, че за сигурност в бизнес отношенията, консултацията с добър адвокат е абсолютна необходимост. Гражданският и търговският оборот са толкова разнообразни, а в същото време динамични и непрекъснато променящи и развиващи се, че адвокатските услуги, особено в областта на корпоративното право, не следва да се разглеждат като нещо допълнително, нещо до което да се стига в екстремни ситуации или като някакъв лукс, те просто са неизменна част от бизнеса и по-конкретно от успешния бизнес !


Какви компании могат да си позволят всичко това?

Не считаме, че отговорът тук е „богати“, „много богати“ и т.н. По-скоро отговорът тук е целеустремени, амбициозни и имащи желание да се развиват и да бъдат най-добрите в своята бизнес сфера. Както всяко нещо в областта на предприемачеството, така и адвокатски услуги са вид инвестиция. Да, отделят се определени средства, които за стартиращи или по-малки и не толкова оборотни компании може на пръв поглед да изглеждат твърде натоварващи и от там ненужни, но получаването на адекватна консултация, съвет, помощ при сключването на сделките, преговорите и редица други процеси, ще направи последните успешни и водещи до най-добри резултати. А в крайна сметка, нали това е и желания резултат!Мисията на Фондация в обществена полза “Започни Млад” с ЕИК 206624841 е да насърчава и развива предприемаческата среда и талант в България чрез създаване и поддържане на общности за споделяне на опит и знания. Ние предоставяме структурирана образователна и практична информация, която да подобри осведомеността и уменията на предприемачите, така че те да могат да вземат информирани решения и да подсигурят устойчив и целесъобразен растеж. С цел финансова независимост и устойчивост, освен образователните ни общественополезни дейности, ние предлагаме и обучителни услуги и продукти, както и реклама на подбрани партньори, което да допринася за изпълнението на мисията ни. Всички приходи от стопанската дейност на фондацията отиват за развитие на общественополезните и имат за цел тяхното развитие. Повече за фондацията може да видите на нашата “За нас” страница.

Подобни публикации

Виж всички

コメント


bottom of page