top of page

Пробив в българското образование?

Настоящата публикация не спонсориран пост. Тя е част от партньорството между Фондация “Започни Млад” и Конференция на неформалното и формалното образование" с цел развитие на мисията на фондацията.


Тази година за пръв път се проведе "Конференция на неформалното и формалното образование" в България. Ние бяхме там като партньори и бяхме много впечатлени от лекторите.

ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ под наслов „Обединени заедно - формално и неформално образование” се проведе на 02 и 03 септември в хотел Арена Мар в курортен комплекс “Златни пясъци”.

Организатори на конференцията бяха Сияна Младенова – собственик и управител на детски образователни центрове “Smarty Universe” в партньорство със „Smarty kids”” и Виолета Желева – собственик и управител на туристическа агенция „Ваканция М“ – детски и юношески туризъм.

Сега ще имате възможността да научите какво се случи на конференцията директно от организаторите:Успешна ли бе конференцията на неформалното образование? Кое я направи успешна?

Да започнем не беше трудно решение. Идеи имахме много. Липсваха контакти и информация, започнахме от нулата. Процесът по намиране на аудитория, представяне на идеите ни и предизвикване на интереса към събитието бе дълъг и трудоемък. Удовлетворени бяхме от всяко запитване, от всяка дискусия – породена дори само от любопитство.

Признаваме, че усложняващата се КОВИД-обстановка, с приближаване на конференцията, ни разколеба, дали да реализираме събитието. Седмица преди началото, взехме твърдо решение, че конференция ще има и тя ще се проведе на живо, при спазване на всички, установени към този момент, противоепидемични мерки.

Присъстваха лектори и гости със сериозен опит в сферата и на формалното и на неформалното образование, които признаха, че не са били с високи очаквания към подобно новаторско обединение „формално и неформално образование заедно”, но са били любопитни да попаднат в среда от млади хора поддръжници на идеята за по-добро образование.

Критика имаше, но ние сме позитивно насочени и приемаме негативни коментари като надграждане в следващите стъпки по този път.

Изложеното мнение на лектори, на гости присъстващи в залата и тези, които ни следваха онлайн, определят реализирането на тази конференция като УСПЕШНА!

Равносметката след края на този форум в сферата на образованието наклонява везните в полза на решението да създаде се традиция и да се продължи организирането на подобно събитие.

Благодарим на всички, които споделяха ентусиазма ни, че трябва да има среда, където да се изграждат взаимоотношения между формално и неформално образование.

Благодарим на всички, които ни подкрепиха – на присъстващите на живо и в онлайн средата!Как бе приета тя от формалното образование и имаше ли представители то?

Основна цел на конференцията бе да създаде среда , където двете форми на образование да обменят идеи, опит и вече работещи практики. На форума взеха участие представители на всички степени на формалното образование – детски градини, училища, университети.

Подкрепиха ни и представители на Дирекция „Образование и младежки дейности” към Община Варна, както и г-жа Таня Петрова – директор на ОУ „П.Р.Славейков“ и д-р Елена Колева -преподавател в Технически университет гр.Варна.

Споделени мнения на участниците ни изградиха представата за положителна нагласа към възможността за партноьорство между двете форми на образование и продължение в реализацията на поставената основна цел.


Възможна ли е колаборация между двете в бъдеще?

Определяме, че сътрудничеството между формално и неформално образование е в много начален етап, дори бихме определили, че все още се поставят основите на подобно партньорство. Това не е само наше мнение, но и виждания на голяма част от представителите на неформалния сектор.

Примери, които бяха изложени от лекторите, демонстрираха, че интегрирането на методики от неформалното образование могат да са в помощ на формалната форма.

Процесът на приемственост от страна на формалното обрзование ще бъде дълъг и бавен. Но ние считаме, че това е определящо, изградените взаимоотношения да са трайни и стабилни. Действията в тази насока, ще създадат още и още примери, които да разчупват твърдите убеждения на много ръководители на институции във формалния сектор, че колаборация е допустима, че взаимопомощ е необходима, защото поведението , психиката, потребностите на следващите поколения ученици / студенти се изменят.


Как виждате развитието на неформалното образование?

Установено е, че придобиване на знания в неформална обстановка, понякога дори и нестандартна, е определящо за трайно запеметяване на информация.

Предизвикателството да запазиш интереса на учащия се към нови знания, допринася за постоянно обновяване , въвеждане на други техники на обучение.

По наше мнение, неформалното образование ще бъде неизменна част от формалното, ще бъде необходимост.Какви теми се разискваха по време на конференцията?

По време на конференцията бяха представени различни образователни курсове и методики, как те се възприемат от деца / ученици / студенти , какво влияние оказват и до какви резултати водят , след като бъдат приложени. Значима беше лекцията за ролята на неформалното образование във висшите училища. Интерес предизвика обширният анализ за ролята на взаимодействието на ОДК (общински детски комплекс – център за подкрепа за личностно развитие, институция в системата на образованието за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта) с институции, организации и родителите при възпитанието и личностното израстване на съвременното дете.

Поставиха се проблеми като:

  • липсата на взаимодействие с неформалния сектор от страна на ръководители на образователни структури от системата на МОН;

  • бавния процес на обединяване около общи цели и сътрудничество на ангажираните в неформалното образование.

Какви представители на неформалното образование решиха да ви посетят?

На конференцията присъстваха:

- собственици на учебни центрове, школи, web-базирани платформи за обучение;

- преподаватели на различни методики на образование;

- инициатори и организатори на събития, които са предназначени за младите хора, събития, които имат за цел да помагат, да мотивират, да вдъхновяват.Планирате ли второ издание?

Вече сме планирали второто издание на конференция на неформалното образование. Очаква се, то да се проведе през месец април 2022 година. Започнали сме организацията и сме още по-мотивирани, защото първото издание ни предостави партньорство с много инициативни хора, които ни предложиха съдействие и контакти. Очакваме да достигнем до още по-голяма аудитория.

Какво да очаквате от Втора национална конференция на неформалното образование, следете на нашата fb-страница @ncnfedu.


Мисията на Фондация в обществена полза “Започни Млад” с ЕИК 206624841 е да насърчава и развива предприемаческата среда и талант в България чрез създаване и поддържане на общности за споделяне на опит и знания. Ние предоставяме структурирана образователна и практична информация, която да подобри осведомеността и уменията на предприемачите, така че те да могат да вземат информирани решения и да подсигурят устойчив и целесъобразен растеж. С цел финансова независимост и устойчивост, освен образователните ни общественополезни дейности, ние предлагаме и обучителни услуги и продукти, както и реклама на подбрани партньори, което да допринася за изпълнението на мисията ни. Всички приходи от стопанската дейност на фондацията отиват за развитие на общественополезните и имат за цел тяхното развитие. Повече за фондацията може да видите на нашата “За нас” страница.

Подобни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page