Спасението на българския спорт с гл.ас. Иван Неделчев

Разкажи ни за себе си. Кой е Иван Неделчев?

Казвам се Иван Неделчев, по настоящем съм главен асистент и доктор, преподавател и директор на курсовете по спорт в Нов Български Университет. Чета лекции в още няколко български научни институции. Участник съм в над 30 международни научни конференции и съм автор на три книги в областта на културизма и фитнеса. Научните ми търсения са в сферата на фитнеса, храненето, хранителните добавки и спортната психология. Последните седемнадесет години съм персонален треньор и здравен консултант на много елитни спортисти и фитнес любители.


Какво е спортът за теб?

Спортът за мен е нещото, което ме е изградило като здрава /физически, психически, емоционално и социално/ личност. От хоби, спортът се превърна в професионална и бизнес реализация за мен. Считам, че ценностите и посланията, които носи спортът, са в състояние да възпитат и облагородят обществото като цяло.

В опасност ли е българският спорт? Защо?

Българският и световен спорт е в най – тежкото си историческо положение. Ковид кризата прекъсна системи и процеси, които са се изграждали с години. Относно елитния спорт, можем да кажем, че най-голям е ударът върху професионалните спортисти, които нямат яснота как, кога и в какви условия ще продължат своите кариери. Относно аматьорския спорт смятам, че все още е силно подценен, като основен инструмент за превенция и профилактика на здравето /физически, психически, емоционално и социално/ на нацията. Всичко това съчетано с неадекватна международна и държавна политика, създава мрачни предпоставки за бъдещето на спорта.

Спорт и предприемачество, възможна ли е такава симбиоза?

Не само, че е възможна, но и редица предприемачи вече се възползваха от спорта, като перспективен бизнес продукт. Редицата спортни услуги, към които все по – боледуващото, световно население, ще има потребност да консумира, са идеална възможност за инвестиции с голяма и дългосрочна възвръщаемост. Извеждайки здравето, като основен проект на своя живот, осъзнатия човек не би щадил средства да живее дълго и пълноценно. Препоръчвам на всички инвеститори и бизнес ориентирани личности да се поинтересуват какви възможности дава спортната индустрия.

Какво би променил, за да помогнеш на спорта в България да качи нивото?

На първо място бих го превърнал в национален приоритет. Както в неговата професионална изява, така и в неговата любителска. Бих насочил повече средства към българския спорт. Категорично е нужна законодателна промяна, която да улеснява връзка между средства - треньор и спортист. Необходими са административни промени, поощряващи, училищния и университетски спорт. Синхронизация между държавни, общински и частни ведомства с цел масовост, популяризация и достъпност на любителския спорт. Инвестиции в спортни кадри, материална база и научно обезпечаване. Създаване на центрове за безплатна двигателна активност за цялото българско общество. Данъчни облекчения за всички компании и организации, подпомагащи българския спорт. Развитие на корпоративното социално подпомагане, с приоритет спортна дейност.

И още, и още, и още…

Какво е мнението ти относно множеството "специалисти", които са онлайн треньори по тренировки и правилно хранене? Как да подберем такъв, който е истински професионалист?

Прекрасен въпрос! Имам доста публикации по темата, които съм описал във втората си книга “Съвременни психологически и философски аспекти на културизма и фитнеса“ https://bookshop.nbu.bg/bg/authors/ivan-nedelchev

Препоръчвам на вашите читатели да я прочетат, за да се образоват в тази материя и да взимат правилните решения, когато говорим за процесите от фитнес спектъра (тренировки, хранене, хранителни добавки и др.).


Какво е посланието ти за читателите на списание Български Предприемач?

Пожелавам на вашите читатели час по – скоро да осъзнаят, че спортът и грижата за здравето е основна предпоставка за реализация на бизнес начинанията им. Гарантирам им, че инвестицията в здраве се връща многократно и е основна компонента от бъдещите им успехи, без значение от сферата на предприемачество. Няма успял или реализирал се на високо ниво бизнесмен, който да не отделя минимум пет часа седмично за спорт. Оставам на разположение на вашите читатели за всякакъв тип съдействие и подкрепа в сферата на спорта и здравето.

Гл. ас. д-р Иван Неделчев

https://www.facebook.com/IvanNedelchevnbu

https://instagram.com/ivnedelchev?igshid=18w7rm3e0kv3xПОПУЛЯРНО СРЕД АБОНАТИТЕ

БЪЛГАРСКИ ПРЕДПРИЕМАЧ ПРЕПОРЪЧВА:

Получавай новини от списание "Български Предприемач"

©2020 by Списание "Български предприемач"