top of page

Сугестопедия или учене чрез преживяване

Това е Румяна Георгиева, която работи от над 25 години в сферата на образованието като преподавател по немски език, интструктор с различни по възраст групи в разнообразни програми на открито, а от девет месеца и като докторант към Софийски университет "Св. Климент Охридски". В края на статията ще намерите повече информация за двете школи и линкове към уебсайтовете им.Включвам се в конференцията, защото през последните пет години се отдадох на ученето чрез преживяване / Сугестопедия / , осъществих контакти с представители и работещи в Германия и постепенно осъзнах, че би било много ценно целият придобит и натрупан опит да бъде предаден нататък. Всяка една гледна точка е резултат от път, контекст и много много други фактори. И все пак... осъзнах, че за мен най-важното в образованието не е добре изкараният тест в края на годината. Особено за поколения, които могат със светкавична скорост да намерят изключително богат набор от информация. За мен като действащ преподавател най-важни се оказват две неща - моята връзка с учениците ми и мотивацията им за учене. Вярвам, че това е един от пътищата на промяната. Смяна на фокуса. Обръщане на повече внимание на мотивацията. Това е всъщност и причината за моето включване.


Каква е вашата мисия и как допринасяте за образованието в България?

Ако мога да се изразя така - моята мисия е да популяризирам ученето чрез преживяване / Сугестопедия / като лесно достъпен и приложим в практиката подход. Убедена съм, че колкото повече учители прегърнат тази методика и започнат да имплементират различни нейни съдържания в часовете си, толкова повече ученици имат шанса да погледнат на образованието като на нещо ценно, устойчиво, личностно ориентирано и т.н. В тази връзка вярвам, че ученето чрез преживяване може да бъде от голяма полза на формалното образование. Защото няма нищо лошо да има стандарти и изисквания, но когато те станат основният метод за измерване на резултатите, когато вземат превес над личността, контекста на време и пространство, когато се превърнат в самоцел, когато учениците учат в изкуствени ситуации извън реалния живот, тогава се изправяме пред голямата опасност да ги изгубим. Да изгубим учениците чрез образованието и за образованието.Каква в вашата тема на конференцията и за кого ще бъде полезна?

Темата, на която съм се спряла, е "Съвременни тенденции в ученето чрез преживяване. Поглед към практиките в Германия и у нас". През 2018 година работодателят ми "Номадия" ООД осъществи франчайз партньорство с "Института по преживелищна педагогика" /преводът е буквален от немски език/ /https://www.cvjm.de/website/de/cv/themen-bereiche/erlebnispaedagogik към висшето училище CVJM в гр. Касел /Германия. Оттам стартира така да се каже не само нашата съвместна работа, но и популяризирането на немската школа в страната ни. Също така Номадия стана и член на "Немското сдружение по индивидуална и преживелищна педагогика" /https://www.bundesverband-erlebnispaedagogik.de/. За тези пет години имахме възможост да се запознаем по-обстойно с практиките в Германия. Мисля, че всяка тема, която си поставя за цел да направи опит за обзор, по-скоро поглед към въпросните практики в различни страни, е един своеобразен начин за обмяна на опит. А обмяната на опит е един от най-успешните инструменти по пътя на ученето. В тази връзка мисля, че избраната от мен тема би била интересна за всички колеги, които се занимават с учене чрез преживяване.
0 коментара

Comments


bottom of page