top of page

Съвети за поддръжка на фотоволтаични централи през зиматаКато цяло общата интензивност на слънчевото греене през зимата е относително ниска. Лятото е пиковият период на производство на електроенергия. Зимата е периодът на ниско производство. Основно влияние върху работата на съоръженията през зимата оказват следните фактори:


Ниската температура влияе върху работата на системата


Елементите на фотоволтаичната система като слънчеви панели, инвертори, колектори на данни, батерии и т.н., имат определен работен температурен диапазон. Когато температурата навън е по-ниска от допустимата температура на оборудването, това може да повлияе на нормалната работа.


Това трябва да се има предвид при избора на място за инсталиране, цялостното планиране на системата и избор на нейните компоненти. Затова оборудването трябва да се разполага в зони с температури в рамките на установените граници на оборудването. Елементи като батерии за съхранение на енергия, битови фотоволтаични инвертори, колектори и други, могат да се инсталират на закрито или в студоустойчива среда.


Ниската температура влияе върху напрежението


Ниската температура води до увеличаване на напрежението на отворена верига на фотоволтаичните елементи. Ако първоначалният замисъл на системата не отчита напълно влиянието на температурата, по време на продължаващата й работа, при ниски температурни условия може да се надвиши максимално допустимото входно напрежение на инвертора. Това може да причини повреда. При предварителния проект на фотоволтаична инсталация е необходимо да се вземе предвид входното напрежение на фотоволтаичната верига при екстремно ниски температури. Запазете достатъчен резерв, за да предотвратите повреда на инвертора от постоянно пренапрежение през зимата.


Сянка


Фотоволтаичната матрица е по-податлива на затруднение на сянка. Това оказва голямо влияние върху генерирането на електроенергия на фотоволтаичната система. През зимата се препоръчва почистване на повърхността на соларния панел, за да се избегне натрупването на мръсотия. Също така е добре, да поддържате надвисналите дървета добре отрязани, за да предотвратите образуването на сенки.


Снежна покривка


Друг основен проблем пред работата на фотоволтаичната система е натрупването на сняг. Снегът, покриващ слънчевия панел, ще намали слънчевата радиация, получена от системата. Така директно ще намали генерирането на електроенергия. Освен това дългосрочното неравномерно облъчване на компонентите може също да причини по-големи скрити опасности поради ефекта на горещата точка.


Снежната покривка е основен тест за структурния план на цялата фотоволтаична система поради масата си. Натрупването на сняг може дори да причини срутване на фотоволтаичната матрица, причинявайки повреда на оборудването и материални загуби.
Успешно реализиран проект на ВВТ Инженеринг ЕООД за изграждане на 30kW централа за продажба на преференциална цена, изпълнена с панелите на Bauer Solar 450W, инвертора Kostal PIKO CI 30, а конструкцията баластна с бетонови затежнители по система на Schletter.


ВВТ Инженеринг ЕООД е компания, специализирана в консултирането, проектирането, изграждането и поддръжката на фотоволтаични централи. През 2022 година ВВТ Инженеринг изгради и пусна в експлоатация успешно фотоволтаични централи с мощност от над 2,5 MW. Компанията реализира както множество проекти за индустрията, така и за битови потребители.


На база опита ни, бихме могли да изведем следните основни съвети за поддръжка на фотоволтаични системи през зимата:


Почиствайте навреме снега от панелите. Той трябва да бъде почистен навреме, за да се предотврати прекомерното му натрупване и превръщане в лед. Това го превръща в тежък и труден за почистване. Използвайте меки средства за почистване, не драскайте стъклото и не стъпвайте върху панела. Снегопочистването включва и оборудване като инвертори и електроразпределителни шкафове. Например, навременното почистване на снега от изхода за охлаждащ въздух на инвертора ще предотврати заледяване на повърхността на инвертора и външния охлаждащ вентилатор.


Адаптирайте типа на системата и монтажа към местните условия. За райони с чести снеговалежи трябва да се увеличи ъгъла на наклона на соларния панел в рамките на оптималния диапазон на наклона. За ефективното генериране на електроенергия е добре снегът върху повърхността на слънчевия панел да се свлича естествено.


Когато инсталирате, спазвайте определено разстояние между дъното на соларния панел и земята, за да предотвратите натрупването на сняг върху дъното. Освен това се препоръчва слънчевите панели да се монтират хоризонтално в райони, където често вали сняг. За разлика от вертикалните инсталации, това решение гарантира, че има достатъчно пространство между дъното на слънчевия панел и земята и ще се избегне натрупването на сняг. Поради структурните характеристики на слънчевия панел, разполагането на хоризонтална инсталация е благоприятно за намаляване на загубата на електроенергия.


Препоръчва се също инверторът да се инсталира на място, където може да се избегне сняг. Например, под конзолата на соларния панел, на закрито и т.н. Ако инверторът е инсталиран на открито, се препоръчва да се добави преграда, за да се предотврати риска от блокиране на канала за охлаждащ въздух на инвертора. Препоръчително е, добавяне на допълнителна тежест за предотвратяване повреда на инвертора.


Рутинна поддръжка от фирмата доставчик. Студът, вятърът и снегът през зимата могат да причинят големи трудности при поддръжката на фотоволтаичната инсталация, търсете доставчиците за преглед и профилактика.


Компанията ни ВВТ Инженеринг ЕООД е специализирана както в цялостното консултиране и изграждане на фотоволтаични централи, така и в тяхната поддръжка. Разполагаме с мобилни екипи, които могат да обезпечат сигурността на вашата фотоволтаична централа през всички сезони.


За повече индивидуална консултация, можете да попълните структурирана заявка в сайта ни, след което наш представител ще се свърже с вас.0 коментара

Подобни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page