top of page

Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП, България”

Настоящата публикация не е спонсориран пост. Тя е част от партньорството между Фондация “Започни Млад” и Euro Step Ltd. с цел развитие на мисията на фондацията.


Безспорно е, че животът ни се промени с главоломна скорост в рамките на броени месеци. Много от навиците ни се промениха – от начина, по който работим, пазаруваме, пътуваме, прекарваме свободното си време до здравеопазването и образованието ни. COVID-19 е виновникът за това. Или може би трябва да благодарим на съдбата, че с тази пандемия даде рязък тласък на процеси, които иначе се точеха с мудната скорост, характерна за зоната на комфорта?

Предприемачът обаче не вирее в зоната на комфорта – неговата роля в света е да трансформира всичко около себе си.

Събрахме няколко възможности за финансиране, които да подпомогнат Българския Предприемач в тази му роля:


Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП, България”

  • Втора покана за набиране на индивидуални проекти

Програмата ще финансира инициативи, предложени от български предприятия в рамките на програмната област „Иновации за зелена индустрия”. Целта е да се финансира разработването и прилагането на иновативни зелени технологии / продукти, процеси и решения.

Очакваният резултат от проектите, финансирани в рамките на настоящата покана, е повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия в рамките на програмната област „Иновации за зелена индустрия” под формата на растеж на оборота и нетната печалба и създаването на работни места. Очаква се проектите да допринесат и за развитието и прилагането на иновативни технологии, процеси и решения, както и за намаляване на емисиите на CO2 и по-енергийно ефективни производствени процеси.

Искате ли да прочетете повече?

Абонирайте се за bem.bg, за да продължите да четете тази изключителна публикация.

Подобни публикации

Виж всички

コメント

コメントが読み込まれませんでした。
技術的な問題があったようです。お手数ですが、再度接続するか、ページを再読み込みしてださい。
bottom of page