top of page

Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП, България”

Настоящата публикация не е спонсориран пост. Тя е част от партньорството между Фондация “Започни Млад” и Euro Step Ltd. с цел развитие на мисията на фондацията.


Безспорно е, че животът ни се промени с главоломна скорост в рамките на броени месеци. Много от навиците ни се промениха – от начина, по който работим, пазаруваме, пътуваме, прекарваме свободното си време до здравеопазването и образованието ни. COVID-19 е виновникът за това. Или може би трябва да благодарим на съдбата, че с тази пандемия даде рязък тласък на процеси, които иначе се точеха с мудната скорост, характерна за зоната на комфорта?

Предприемачът обаче не вирее в зоната на комфорта – неговата роля в света е да трансформира всичко около себе си.

Събрахме няколко възможности за финансиране, които да подпомогнат Българския Предприемач в тази му роля:

Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП, България”

  • Втора покана за набиране на индивидуални проекти

Програмата ще финансира инициативи, предложени от български предприятия в рамките на програмната област „Иновации за зелена индустрия”. Целта е да се финансира разработването и прилагането на иновативни зелени технологии / продукти, процеси и решения.

Очакваният резултат от проектите, финансирани в рамките на настоящата покана, е повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия в рамките на програмната област „Иновации за зелена индустрия” под формата на растеж на оборота и нетната печалба и създаването на работни места. Очаква се проектите да допринесат и за развитието и прилагането на иновативни технологии, процеси и решения, както и за намаляване на емисиите на CO2 и по-енергийно ефективни производствени процеси.

Искате ли да прочетете повече?

Абонирайте се за www.bem.bg, за да продължите да четете тази изключителна публикация.

Абонирайте се сега
0 коментара

Подобни публикации

Виж всички
bottom of page