top of page

Управлението на бизнес процесите в моята компания

Управлението на оперативните процеси е съществена част от дейността на всяка една компания, особено в процеса на нейното развитие. Голяма част от управителите стигат до един определен момент в развитието на своя бизнес и започват да се питат: “Ами сега накъде?”. Понякога, в търсенето на отговора, те действат прибързано с цел разрешаването на даден проблем. Обикновено, този проблем е или от финансово естество или от оперативно естество. Какво представляват те:

  • Финанси - по-изгодно ли ще ми бъде, вместо да създавам екип и да плащам заплати, да наема външна фирма, която да свърши определена задача в моята фирма?

  • Оперативна дейност - ще успея ли да намеря хора, които са специализирани в дадена област и дали те ще успеят да изпълнят дадената работа?

Допълнително към тези две съображения е важно да се отбележи, че извеждането на работните процеси на фирмата и предаването им към външни компании не е самоцел, която трябва да бъде постигната от компанията. Това е инструмент за постигане на цялостната визия на компанията. Ако това е част от стратегията и цялостната визия за развитие на компанията, тогава използването на външна фирма е правилния инструмент.


Един от най-типичните примери за които всички знаем е счетоводството. Използването на външна фирма, която да води счетоводните процеси на фирмата е нужно тогава, когато фирмата не може да си позволи вътрешно лице, което да води финансите или защото няма такъв обем от дейности, които това вътрешно лице да покрива. При такива условия, работата се предава на външна фирма.Друг типичен пример е, когато се изискват много специфични знания и умения за извършване на дадена дейност. Пример за това е строителството. В много от дейностите са нужни външни фирми, които да свършат определена работа като шпакловка, боядисване, лепене на плочки и други.


Важно е отново да отбележа, че отдаването за изпълнение на оперативни процеси на външна фирма е част от стратегията за развитие на една фирма. Ако това е посока, към която ръководителят на една фирма има желание да развива, има три основни стъпки, през, които той трябва да премине. Преди да предприеме крачка към изпълнение на оперативните дейности от външна фирма, е нужно да се обмисли следното: На първо място, е нужен вътрешен анализ относно текущите умения и способности на наличния екип. Фирмата има ли възможност да събере квалифициран екип от специалисти, които са нужни, за да се извърши оперативна дейност в дадена област.


На второ място, какъв контрол може да се упражнява върху услугата, която се предоставя на клиент и какви са следпродажбените условия. При използването на външни фирми, контролът върху това дали клиентът остава доволен или не, се влияе изцяло от изпълнението на тази услуга. Цялата отговорност при инсталиране, монтаж, изпълнение към клиента би се извършвал от външна фирма. Именно затова е важно да изберем правилния външен партньор, който ще поеме отговорността към изпълнението изключително отговорно и в дългосрочен план.


И на трето, но не последно място, са финансите. Важно е да се помисли дали това, което външната фирма изпълнява, ще излезе по-изгодно, от това да изграждаш свой собствен екип за определен работен процес. Преди да отдадеш оперативната си дейност, е важно да се отчете колко би струвало това изпълнение във фирмата и каква би била разликата при изпълнение от външен подизпълнител.


За да чуете всички интересни примери, които Веселин Генев от Business Doctors дава за различни фирми, които използват външни подизпълнители може да чуете цялото интервю:При избора на партньор за изпълнение на определени работни процеси е важно да се обърне внимание на спецификата на вашия бизнес. Кои са възможните процеси, които да се отдадат на външен изпълнител? Дали това ще спести разходи или ще ги увеличи? Как ще контролираме качеството и удовлетвореността на своите клиенти? Много от тези въпроси не се отговарят лесно. Именно с тези въпроси, екипът на Business Doctors може да помогне за намиране на правилното решение, което ще работи лично за вас и вашия бизнес.

 

Подобни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page