top of page

ЧДГ „Къща на децата Монтесори шанс“


Историята на “Къща на децата Монтесори Шанс” започва в края на лятото на 2014г., в град Варна. Водени от амбицията децата да се обучават по иновативен метод и да има индивидуален подход към всяко дете, стартирахме нашата дейност в малък апартамент под формата на детска занималня, с малка група деца. В спокойната среда можеше да се обърне достатъчно внимание на всяко дете. Нашата цел беше да наблюдаваме децата, докато работят със специфичните Монтесори материали. Тук не бива да пропускам факта, че бяхме двама души, току-що завършили психолози, с познания по метода Монтесори. Не случайна е и датата, избрана за откриването на „Къща на децата Монтесори Шанс“ - 31-ви август – рождението на д-р Мария Монтесори!Избрахме Монтесори метода, защото е една много добра алтернатива на днешната образователна система от яслената група до завършване на образованието. Това не значи обаче, че няма и други добри методики на преподаване, от които може да черпим идеи и опит. Методът Монтесори учи на независимост от най-ранна възраст. Децата имат свобода на избор и свобода на движение. Ролята на учителя е да подготви средата за детето спрямо неговите потребности. В Монтесори класната стая всички материали са достъпни за децата и са красиво подредени в съответните зони (Практически живот, Сензорика, Математика, Език, Космическо образование) по сложност. Всеки материал си има определено място и притежава свойството „контрол на грешката“. Това мотивира детето само да открие „правилния път“ и да се „самопоправи“ , като го подтиква да упражнява едно и също действие до усъвършенстване. Всичко това се случва под формата на игра. В Монтесори класната стая свободата и дисциплината са взаимосвързани. Има правила, които се спазват от всички – както от децата, така и от учителя."Накрая, аз като създател и управител на ЧДГ „Къща на децата Монтесори шанс“, от години виждам и отчитам застоя в образователната ни система, и мога да твърдя, че образованието е важен фундамент на всяко развито общество. Този факт в нашата страна е често подценяван, което по един или друг начин, е довело до сегашната неблагоприятна ситуация. Ясно осъзнавам, че ученето е през целия ни живот и то започва още от ранна възраст, под формата на игра, изграждане на важни навици и въвеждане на правила. Поради изброените причини, смятам, че образованието трябва да стане основна държавна политика, за да може след 10-15 години да видим едни по-оптимистични резултати. В целия този процес, трябва да бъдат впрегнати усилията, като подобряваме и реформираме формалното образование, допускаме негови алтернативи и включим най-добрите и доказани практики на неформалното обучение."

- Николай Василев, УправителЗащо се включвате в НАЦИОНАЛНИ ДНИ НА НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 13-15 ОКТОМВРИ 2022 г., гр. СОФИЯ?


В конференцията се включваме с идеята за контакт с повече представители на неформални обучителни организации, обмяна на опит, черпене и обединение на идеи. Ситуацията в България в момента налага подобно обединение, поради факта, че постоянно навлизат нови и нови методи на обучение в специфични сфери. В повечето от случаите това са доказани обучения от други страни от Европа и Света, които в огромна степен превъзхождат методите и дейностите от формалното образование в нашата страна. Те могат да бъдат добър пример какво и къде можем да подобрим и усъвършенстваме, така че поне частично да подобрим качеството на обучителния процес.Каква е вашата мисия и как допринасяте за образованието в България?


Към днешна дата в яслената група и в детската градина при нас, се обучават общо около 50 деца. Завършилите детската градина също са немалък брой, за чиято подготовка получаваме изключително добри отзиви, от училищата, в които постъпват. Това показва, че методът в голяма степен работи и може би, дори надхвърля очакванията, а и минималните изисквания при постъпване в начален етап на образованието ни. През последната година провеждаме срещи с българските институции на местно ниво, с цел популяризирането на метода и включването му във формалната сфера на образованието. Дори и в момента, в градове като София и Пловдив, има пилотно работещи общински институции, които обаче не правят мониторинг и анализ на резултатите от цялостния процес, след въвеждането на обучението. От тук нататък следва, да се направят постъпки на задълбочен анализ и представяне на резултати, които да докажат пред Министерството на образованието и наука валидирането на методи като Монтесори, и допускане във формалните учебни заведения като вид алтернатива. В началото следва това да се случи в детските градини, а на по-късен етап и в начални и основни училища. Тази алтернатива ще даде избор на родителите, как предпочитат да се развива тяхното дете до постъпване в гимназиален етап.Каква е вашата тема на НАЦИОНАЛНИ ДНИ НА НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 13-15 ОКТОМВРИ 2022 г., гр. СОФИЯ и за кого ще бъде полезна?


В конференцията нашата институция ще се включи под формата на визита на терен, като все още се уточнява, как най-добре бихме представили нашата дейност. Имаме опит в събития като „Дни на отворените врати“, което вероятно и ще предложим. По този начин могат да ни посетят неограничен брой хора, които на място да се докоснат до специфичната среда и да зададат уточняващи въпроси.


0 коментара

Подобни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page