top of page

5 правила за качествен превод

„Качествен превод“ понякога може да бъде доста субективно понятие. Въпреки това, има някои основни правила, които трябва да бъдат следвани, за да се гарантира получаването на един висококачествен такъв.

А тези правила включват:


1. Избор на подходящ преводач или преводаческа агенция

Може да се каже, че добрият превод е този, който отговаря на желаната цел. Затова добрата преводаческа агенция е тази, която работи със своите клиенти за постигането и.

Работейки с преводаческа агенция, която се придържа към най-добрите практики, следва строги процеси и поддържа добри комуникационни линии, можете да очаквате плавен процес и надеждни, висококачествени резултати. Как да разберете дали агенцията си е свършила добре работата? Ако отговаря положително на следните въпроси, значи сте попаднали на професионалисти:

  • Беше ли осигурен ясен график, ценови и други условия от страна на агенцията?

  • Спазени ли бяха договореностите за получаване на превода?

  • Гъвкав ли беше екипът по отношение на възникнали проблеми или промени?

  • Отговаря ли крайният резултат на първоначалните Ви изисквания и критерии?

2. Правилни насоки от клиента към преводача/преводаческата агенция

Като начало клиентът трябва да предостави на избрания от него преводач или преводаческа агенция подробна информация за самия материал за превод. Има разлика дали това е официален документ, художествен текст или рекламно съдържание. Има значение и къде ще се използва преведеният материал. Защото понякога преводът/агенцията могат да Ви консултират относно изискванията за оформление и други подробности, с които Вие предварително може да не сте наясно.

По правило добрият превод не трябва да добавя информация към съдържанието на източника или да променя по никакъв начин стила, тона или значението на оригинала. Когато става въпрос за маркетингови текстове обаче, те невинаги се превеждат толкова буквално. Такова съдържание често изисква транскреация, което предполага адаптиране на идеи и концепции към целевата култура.

Понякога е необходимо да се направят съществени промени в оригиналното съдържание, за да се адаптира съобщението, така че да бъде възприето по-най добрия начин от целевата аудитория. Това е другият важен фактор, който трябва да имате предвид – до кого желаете да достигне посланието на текста и да го уточните с преводача. С тази налична информация той ще може да започне работата си със специфични насоки и достатъчно справки, за да осигури желаното качество на превода.


3. Преводач, който е специализаран точно в желаната от Вас област

Ако искате превод от испански на български език в сферата на местната култура, например, подходящ би бил специалист, който е живял в испаноговоряща страна. Такъв експерт би имал най-точни разбирания за съвременната употреба на езика.

Също така, добре е преводачът да има доказан опит в областта, в която се намира материалът за превод. Например, професионалист, специализирал в юридическата сфера, може да не е подходящ за превод на медицинско съдържание. В такива случаи е важно задълбоченото познаване на специфичните термини, които се използват в текста.


4. Внимание към детайлите

За да бъде наистина качествен преводът, трябва да се оглежда всеки детайл и да не се пропуска нито една подробност. Една дума, буква или дори ударение може да промени цялото значение на даден текст. Добрите преводачи/преводачески агенции следят старателно за това. От съществено значение е например избягването на несъответствия при превода на конкретни технически термини. Много важно е и да се поддържа стилът на превод, който отразява желанията на клиента - независимо дали е по-непринуден и по-модерен, или професионален и традиционен.

Творческите текстове често позволяват на преводача да покаже повече стил на писане, отколкото при технически текст. От друга страна, техническите текстове пък представят някои специфични стилистични характеристики, които трябва да бъдат възпроизведени в целевото копие, за да се счита преводът за качествен.


5. Повторна проверка на преведения текст

За да бъде още по-надежден един превод, той се нуждае от проверка. Най-добрият вариант за това е той да бъде прегледан или редактиран от друг квалифициран преводач.

Редакторът сравнява превода с оригиналния текст, за да провери дали той предава точно и ясно стила и намерението на оригинала. Понякога дори съвсем лека промяна може да окаже съществено значение и да подобри значително съдържанието.

Преглеждането на материала от няколко различни преводачи осигурява контрол, като се гарантира спазването на стандартите за качество.

От съществено значение е и качеството на изходния текст, тъй като той влияе и върху качеството на превода. Когато текстът е кратък и ясен, има по-малка вероятност за погрешно тълкуване.

В крайна сметка, най-важното правило за получаване на качествен превод е точното предаване на смисъла от един език (източник) на друг (целта). Той трябва да пресъздава оригиналния тон и намерение на съобщението, като същевременно отчита културните и регионалните различия.Мисията на Фондация в обществена полза “Започни Млад” с ЕИК 206624841 е да насърчава и развива предприемаческата среда и талант в България чрез създаване и поддържане на общности за споделяне на опит и знания. Ние предоставяме структурирана образователна и практична информация, която да подобри осведомеността и уменията на предприемачите, така че те да могат да вземат информирани решения и да подсигурят устойчив и целесъобразен растеж. С цел финансова независимост и устойчивост, освен образователните ни общественополезни дейности, ние предлагаме и обучителни услуги и продукти, както и реклама на подбрани партньори, което да допринася за изпълнението на мисията ни. Всички приходи от стопанската дейност на фондацията отиват за развитие на общественополезните и имат за цел тяхното развитие. Повече за фондацията може да видите на нашата “За нас” страница.

0 коментара

Подобни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page