top of page

Aдаптация, транскреация и локализация – кога да се насочим към тези услуги?

Продължаваме от предния брой.

В предишния текст говорихме за услугите адаптация, транскреация и локализация. Напоследък тези термини стават все по-популярни, тъй като голяма част от корпоративните клиенти държат желаното от тях послание за определен продукт или съдържание да въздейства максимално на чуждестранните потребители. А за да сте наясно от коя услуга се нуждаете за Вашата маркетингова стратегия, Ви съветвам да се запознаете със значението и приложението на всяка една от тях.


Адаптация

Адаптацията включва значителна редакторска дейност или дори пренаписване на текст, за да предаде по възможно най-въздействащия начин съобщението на целевата аудитория. Подобно на копирайтинга или пресъздаването, проектите за адаптация обикновено започват с кратко описание, което изяснява нуждите на клиента и целевата аудитория. Адаптацията е подходяща за текстове с всякаква дължина, които трябва да бъдат адаптирани от изходния език към един или няколко целеви езика.

Адаптацията е идеална за всяка ситуация, в която текстът трябва да звучи така, сякаш е написан от местен жител. Чрез тази услуга може да се постигне същото въздействие в целевия език, както и в изходния текст. Адаптацията често се използва при прессъобщения, редакционно съдържание или уеб съдържание. Подходящ метод е при културни справки, пословици и други.


Локализация

Езиковата локализация е адаптиране на продукт или услуга така, че да отговори на нуждите на даден език, култура и други особености на определена държава, население, регион.

Добрата локализация взима предвид установените културни норми и обществени нагласи на целевата аудитория и се стреми към положителни отзиви от потребителите. И обратно – зле обработената локализация може да има негативен ефект и дори да звучи обидно.

Чрез тази услуга се цели продуктът или съобщението да „говорят“ на същия език като този на потенциалния клиент на целевия пазар. Това е важно начинание за всеки бизнес, търсещ международен растеж.

Не е задължително локализацията да се ограничава до географските пазари. Бизнесът може да се локализира за определени групи в родината им, особено след като многоезичното население нараства в световен мащаб. По същия начин може да доведе до различни локализирани версии, адресиращи различни региони на един и същ чуждоезичен пазар.

Локализацията се използва най-често при онлайн магазини, сайтове, интернет реклама и игри, както и други мултимедийни проекти.

Пример може да бъде преводът на диалогови и аудио подкани от игра MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) като “League of Legends”. Преводаческият екип трябва да се справи с жаргон, да изследва типичната терминология за игралната култура в дадена държава, a след това да се справи с ограниченията за локализация на софтуера.


Транскреация

Транскрецията е процес на адаптиране на съдържанието от един език на друг, като същевременно се запазват съществуващите тон, намерение и стил.

Тази услуга се фокусира върху предаването на същото послание и концепция от изходния текст, но на друг език. Транскреацията често означава цялостно преосмисляне на съдържанието, така че то да резонира по-добре с чуждата култура. Този метод дава възможност на преводачите да използват собственото си творчество и културни знания, за да създадат съдържание, което да въздейства по такъв начин на аудиторията, както ако беше създадено от местен, чийто майчин език е целевият.

Услугата е идеална за маркетингови и рекламни цели, където безспорно по-важно е да се схване цялостният смисъл на идеята, а не да се превежда дума по дума конкретният текст. Транскрецията изисква значително количество творчески качества от страна на преводача, за да се запази същият тон и относително същото значение, дори когато крайният резултат изглежда различен от изходния текст.

Има разлики в трита подхода, но истината е, че за повечето корпоративни проекти за превод може да са Ви необходими някои аспекти от всеки един от тях. Общата нишка и в трите услуги е свързана с разбирането на целевата аудитория и факторите, които ще повлияят за създаването на окончателния превод.

Дори и просто да поискате превод, Вашият преводачески екип трябва да разбере коя е целевата аудитория и да я адаптира, за да предаде оригиналното съобщение. Това е необходимо условие за създаване на добър превод.


Отличната комуникация между клиента и преводаческата агенция е от съществено значение за създаването на адекватно адаптиран, висококачествен превод за целевата аудитория.


В този смисъл ние съветваме клиентите ни винаги да бъдат отворени за въпроси към нас, защото това означава, че се опитват да направят крайния продукт възможно най-точен.

Подобни публикации

Виж всички

Opmerkingen


bottom of page