top of page
  • Снимка на автораARDES.BG

Отговорността на българския бизнес за развитието на образованието в България

“Единствено от хората зависи това как да направим преживяването си и живота си щастлив в тази страна.” инж. Димитър Димитров - управител на Ардес Информационни Технологии ЕООДОбразованието е неизменна част от съзнателния живот на всяко дете. Училището е мястото, където се изгражда личността на децата от незнаещи и неспособни до любопитни и откриващи. Учителите са хората, които активно участват в този процес на трансформирането на тези деца в младежи, които тепърва следва да влязат в света на бизнеса като работоспособни хора.


Способността на учителите да изградят ценностна система, възпитание и жажда за знание в тези млади хора е всъщност една огромна отговорност. Но дали тази отговорност не би трябвало да бъде споделена с българския бизнес, който е реално облагодетелстван от добре подготвени кадри или потърпевш от неквалифицирани и демотивирани младежи. Повече на тази тема ще разкаже инж. Димитров Димитров, който приема участието си в образователния процес като сериозна отговорност и свой личен дълг.


Инж. Димитър Димитров е собственик и управител на ИТ компанията Ардес ИТ, която освен продажбата и сервиза на ИТ техника, активно подкрепя и образователни инициативи. В проведено интервю инж. Димитров споделя своя опит и отправя призив към представители на българския бизнес да подпомогнат на образователната среда в България.


Три достъпни дейности, с които всеки бизнес може да бъде полезен на българското образование:


Инж. Димитров споделя, че помощта, която всеки бизнес може да отдели зависи от техния финансов и човешки ресурс. Той дава три достъпни примера за дейности, които могат да бъдат отправна точка за всеки бизнес.

  • Предлагане на стажове за ученици, които търсят реализация в определена индустрия

  • Преподаване в класни часове със специализирана подготовка

  • Спонсориране на ученически или учителски мероприятия

Въпреки, че българския бизнес усеща нуждата от кадри, той все още не припознава активно отговорността за тяхното обучение и подготовка. Ардес ИТ активно работи в посока на промяна в нагласата на българския бизнес чрез организациите, в които участват.


Три дейности, с които АРДЕС ИТ допринася към българското образование


Инж. Димитров разказва за началните инициативи, които отправят към образователната система. Първоначално са започнали да подпомагат даровити деца. Но те бързо осъзнават реалната нужда за подкрепа на учителите, които са директни ментори на младежите и правопропорционални за успешни резултати. Учителите са еталон за поведение, вдъхновение и цялостна позитивна нагласа, която влияе на учениците.


В последната една година екипа на инж. Димитров е финансирал проект свързан с обучението на учители в 7-мо СУ “Найден Геров” във Варна. Израелски консултант проведе обучение на 35 учителя, като по иновативен начин бяха представени идеите на саморегулирано учене и мисловни инструменти от теория на ограниченията и как те могат да бъдат приложение в подготовката и мотивацията на децата,за преодоляване на конфликти, за развитие на критичното мислене, поставянето на амбициозни цели и създаване на планове за постигането им. Според инж. Димитров това са част от основните личностни познания, които могат да превърнат децата в успешни професионалисти.


Друга инициатива в помощ на образованието от АРДЕС ИТ е осигуряване на 30 стипендии за семинари по личностно развитие Insight (https://insightseminars-bg.org). Тази програма е тествана от екипа на инж. Димитров и е една от причините за успеха на компанията. Тази програма развива личното осъзнаване, себепознание и себеразвитие, което носи 90% положителна обратна връзка от досега възползвалите се учители.


Най-мащабната им инициатива до сега е участието в основаването на сдружението (с нестопанска дейност) Сподели и Вдъхнови, което развиват заедно с предприемаческата общност във Варна. Дейността на движението е свързана с провеждането на мотивационни лекции в училищата като вече са проведени повече от 80 лекции в 12 училища, като 2 000 деца от 11 до 12 клас са присъствали. Обратната връзка е позитивна промяна в поведението на децата и нагласата на учителите. Главната цел на движението “Сподели и Вдъхнови” е да вдъхнови децата и учителите да мечтаят смело, да си поставят достойни цели и с постоянство и упоритост да действат за тяхното постигане.

Призив към читателите на списание “Български Предприемач”


Като заключение на това интервю, инж. Димитров призовава читателите със следните думи:

“Нека да бъдем активни. Да действаме за това да направим страната си по-добра от това което беше вчера. Нека да бъдем един процент по-добри от вчера. 1% подобрение на ден, ще дадат 37 пъти подобрение само за една година”. Според инж. Димитров е нужно да бъдем активни и отговорни към собственото си личностно развитие, за да можем да бъдем в принос за нашето общество.

Ако имате желание да участвате в движението на Сподели и Вдъхнови, посетете техния уебсайт и научете повече информация как може да бъдете съпричастни.


Подобни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page