top of page

Интеграция на Клауд Услуги за вашия бизнес

Интегрирането на клауд услуги се отнася до процеса на свързване на множество базирани на облак приложения, платформи или услуги, за да работят безпроблемно заедно. Това включва комбиниране на различни услуги и приложения в една система, за да се осигури по-всеобхватно и ефективно решение.


Интеграцията на клауд услуги може, да намали разходите и да подобри продуктивността. Това е един от критичните компоненти на съвременните бизнес операции. Компании от всяка индустрия мигрират данните си или част от тях към облака, за да подобрят операциите си и да останат конкурентоспособни на бързо променящия се пазар.


За да разберем повече за приложението на клауд услугите в нашия бизнес сме поканили Явор Златев, който е основател на AdvisionIT. Една от главните услуги, която неговия бизнес предлага е интеграция на клауд услуги.Какво представляват клауд услугите?


“Самото име подсказва, че това са услуги, които се предоставят в интернет. Най-общо казано, cloud computing ресурси, се ползват от крайните потребители или компании в интернет. В този случай не е необходимо да се изграждат физически среди за съхранение и обработка на данни. Всеки клиент или компания, може да получи такъв тип computing ресурси от различни доставчици в интернет където да разположи своите бизнес приложения.


Какви са предимствата на клауд услугите и какъв ефект имат те върху бизнеса?


“Предимствата са много. Точно заради тях, изключително много компании погледнаха към клауд услугите и преместиха голяма част от своите приложения в облачното пространство. От бизнес гледна точка, най-важното предимство е, че компанията може да си спести разходи. По тази тема може да се говори много.


Основната причина за спестяване на разходи е, че не е нужно една фирма да инвестира върху един завършен ИТ сетъп, който включва всички компоненти. За сравнение, при клауд услугите, една фирма може да се възползва от гъвкавостта на клауд ресурсите и да расте като мащабност в клауда на базата на растежа на бизнеса. По този начин клоуд ресурсите може да се увеличават или намаляват според изискванията на клиента. В клауд е възможно да се планира и месечното потребление на ресурси. Това прави един такъв процес и ползване на клауда предвидими.


От друга страна, използването на последните технологии в клауд пространството е голямо предимство. Доставчиците на клауд услуги винаги предлагат най-модерното и иновативно решение към своите клиенти. А ако клиента започне да изгражда сам своя физическа ИТ или клауд среда, това отнема много време и е необходимо използването на компетентен екип. Определено, в дългосрочен план ползването на консултантска компания и подходящ клауд според бизнеса би било по-евтиния вариант.За какъв тип клиенти е подходяща тази услуга?


“Този тип услуга е практически подходяща за всеки тип клиент - от малките до най-големите бизнеси. През последните години доста големи компании преместват цялата си ИТ среда в клауд пространството. За тях това е важно, защото по този начин техните бизнес приложения могат да бъдат по-близо до клиентите.


За пример, ако компания има бизнес в Близкия Изток и иска да бъде близо до своите клиенти, от гледна точка на своите приложения и услуги, които предоставя, е много по-удобно тези приложения да бъдат в клауд среда в Близкия Изток, или Щатите или Централна Европа, ако клиентите се намират там. Всичко е въпрос на мащаб, бизнес модел и знание как да се използват клауд услугите.


Стратегически, изборът на правилния клауд доставчик за една компания е много важно решение.Тук се обмисля нуждата или от традиционен клауд доставчик, който наподобява традиционният дата център доставчик, с много клауд локации. Другата опция е клауд с много функционалности и възможности предоставени като услуга, които се комбинират с компютинг ресурси подобни на традиционния клауд доставчик. Пример за това е Амазон Клауд, който освен традиционните компютинг ресурси предоставя и много допълнителни услуги като Cybersecurity, управление на бази данни и т.н. Повече за услугите, които AdvisionIT предлага като сертифициран партньор на Амазон, може да погледнете тук.


Ако желаете да чуете допълнително пояснение за фирми и условия, в които могат да се приложат клауд услугите към бизнеса, може да чуете цялото интервю с Явор на този линк.


По какъв начин клауд услугите предоставят защита на данните?


Това зависи от самият доставчик и от клиента. Възможно е клауд доставчика да предоставя допълнителни компоненти и инструменти, които могат да бъдат закупени от клиентите за защита на данни. Както споменах и преди, cybersecurity включва хора, процеси и технологии. Самото наличие на cybersecurity технология за защита на клауд услугите, не е достатъчна само по себе си. Правилното използване на тази технология за cybersecurity и клауд архитектура е много важно за сигурността на клиента.


Също така има много cybersecurity компании, които предлагат third party приложения като защита - това може да е например защитна стена(firewall), оценка на уязвимостта (vulnerability assessment), управление на пачове(patch management) и други. Всичко зависи от клиентската среда и нуждите на клиента. Повече за cybersecurity услугите свързани със сигурността предлагани от AdvisionIT може да намерите тук За повече информация относно cybersecurity мениджмънт програмата посетете https://advisionit.com/cybersecurity-managementПри подсигуряването на клауд услугата, основния проблем е свързан с липсата на технически умения на клиента за ползването и конфигурирането на клауда. Това може да доведе и до cybersecurity инцидент. За това е необходимо при интеграцията да се ползва сертифицирана консултантска компания.


Какви са основните предизвикателства при интеграцията на клауд услуги?


Това изцяло зависи от типа приложения, но като цяло това е процес, през който всички клауд интегратори преминават. Идеята е че приложения, които са използват във физическа среда на клиента, се преместват в подобна клауд среда. Тук предизвикателството е да се адаптира архитектурата на приложенията по правилен начин така, че те да заработят в калуд.


Бизнес предизвикателство, е правилната преценка на финансовият ресурс, който е нужен като инвестиция за миграция от физическа среда към клауд пространството. Именно заради това е нужна помощта на специализирани компании, чиято работа е да помогнат на компанията да планира и оптимизира своите разходи в клауда.

Опита ни показва, че когато клиентът се опитва сам да направи клауд интеграция, а няма серцифицирания екип, правилната подготовка и умения, най-често среща много трудности и проблеми от бизнес и технологично естество.


Ако припознавате нуждата от интеграция на клауд услуги във вашия бизнес, имайте предвид нуждата от специалисти, които да Ви помогнат при инсталирането и управлението на клауд ресурсите.


0 коментара

Подобни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page