започни млад

Мисията на Фондация “Започни Млад” е да насърчава и развива предприемаческата среда и талант в България чрез създаване и поддържане на общности за споделяне на опит и знания. Ние предоставяме структурирана образователна и практична информация, която да подобри осведомеността и уменията на предприемачите, така че те да могат да вземат информирани решения и да подсигурят устойчив и целесъобразен растеж.

Избрано от редактора:

ТЕМА НА МЕСЕЦА

РОДЕНА ДА СВЕТИ

Сманислава Костадинова от Voga-style

voga cover.png